AKTUALNOŚCI

Warszawa: wyłożono plan miejscowy dla rejonu “Ściany Wschodniej”

Wyłożony do publicznego wglądu został plan miejscowy dla fragmentu Śródmieścia Warszawy. Wyłożenie potrwa przez najbliższy miesiąc.

Plan obejmuje obszar ograniczony ulicami Królewską, Marszałkowską, Hożą, Nowy Świat oraz Krakowskim Przedmieściem. Zawiera też obszar obecnego Ronda Dmowskiego, które przejść ma znaczną metamorfozę – przekształcone ma zostać w zwykłe skrzyżowanie. Dzięki likwidacji wyspy centralnej miasto uzyska nową przestrzeń, która przeznaczona ma zostać na budowę nowych kilkukondygnacyjnych obiektów o funkcji usługowej przy południowych narożnikach skrzyżowania. W obu budynkach utworzone mają być patia, o kształcie i powierzchni zbliżonej do obiektu Rotundy. Na skrzyżowaniu alei Jerozolimskich oraz ulicy Marszałkowskiej zaplanowano istnienie czterech przejść dla pieszych. Nie oznacza to jednak końca istnienia przejść podziemnych. Przy budynku Rotundy nastąpi obniżenie placu, wzorem tego funkcjonującego przy południowym wyjściu ze stacji metra Centrum.

Wycinek z planu miejscowego dla rejonu Ronda Dmowskiego

Wycinek z planu miejscowego dla rejonu Ronda Dmowskiego

Plan dopuszcza zmiany w układzie urbanistycznym Ściany Wschodniej. Na działce za budynkiem Rotundy, którą dziś zajmuje budynek Universal, będzie mógł powstać budynek o maksymalnej wysokości 80 metrów. Budynek o wysokości do 42 metrów powstać będzie mógł w miejscu tzw. domu pod sedesami przy ulicy Marszałkowskiej i Sienkiewicza. Realizacja tej inwestycji wymagała będzie stworzenia przejścia pieszego między pasażem “Wiecha” oraz ulicą Moniuszki przy której już dziś powstaje nowy budynek Sezam.

Warszawa planOd ulicy Wiejskiej do Królewskiej prowadzić ma elegancki ciąg, jednolity pod względem estetyki. W jego skład wchodzić mają plac Trzech Krzyży, ulica Bracka, plac Powstańców Warszawy oraz ulica Mazowiecka. Plan zakłada także szczególną aranżację dla przestrzeni ulic Złotej, Chmielnej, pasażu S. Wiecheckiego “Wiecha”, Nowogrodzkiej, Zgoda oraz fragmentów ulic Wspólnej, Traugutta i Sienkiewicza.

Autorzy planu wskazali potencjalne lokalizacja parkingów podziemnych. Wśród nich znajdują się plac Trzech Krzyży, plac Powstańców Warszawy, ulica Zgoda wraz z placem Młynarskiego, plac Małachowskiego, ulica Wspólna oraz boisko gimnazjum na tyłach kwartału w sąsiedztwie ulic Mazowieckiej i Świętokrzyskiej.

Publiczna dyskusja nad projektem planu miejscowego rejonu “Ściany Wschodniej” odbędzie się 30 listopada o godz. 16 w sali Rudniewa na w Pałacu Kultury i Nauki. Wyłożenia trwa do 16 grudnia, zaś termin składania uwag mija 26 stycznia.