Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna oceniła kodeks urbanistyczno-budowlany

Głównym tematem posiedzenia Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej był projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe prace i efekty konsultacji. Członkowie komisji dyskutowali i odnieśli się to zapisów przygotowywanej ustawy.

O projekcie oraz jego konsultacjach informowaliśmy jesienią. Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, w lutym przedstawione zostaną rozwiązania i zmiany wprowadzone do kodeksu w wyniku analiz zgłoszonych uwag. MIB pracuje również nad przepisami przejściowymi.

Wraz z projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego, pod obrady rządu trafić mają przepisy przejściowe. Ich konsultacje odbyć mają się w pierwszej połowie 2017 roku.

źródło: MIB.gov.pl