AKTUALNOŚCI

Wrocław konsultuje uchwałę krajobrazową

Rozpoczęto konsultacje społeczne Wrocławskiej uchwały krajobrazowej. Wśród proponowanych rozwiązań znajdziemy nie tylko wymóg ograniczenia lokalizacji reklam czy szyldów, ale również między innymi nakaz obudowy wiat śmietnikowych.

W dniach od 16 kwietnia do 9 maja 2021 r., do publicznego wglądu wyłożony jest projekt wrocławskiej uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. W ramach konsultacji odbędzie się e-debata (21 kwietnia, środa) oraz dwa e-spotkania. Pierwsze spotkanie – zaplanowane na wtorek, 27 kwietnia – skierowane jest do przedstawicieli branży reklamowej, zarządców i właścicieli nieruchomości. Drugie (29 kwietnia, w czwartek) – to spotkanie dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców Wrocławia. Do 24 maja będzie można wnosić do niego uwagi. Następnie przekonsultowany z mieszkańcami projekt zostanie przedstawiony radnym miejskim do głosowania.

Wrocławski rynek

Wrocławski rynek

Podobnie jak w przypadku innych uchwał, celem dokumentu ma być wprowadzenie zasad, które pomogą uporządkować miejską przestrzeń publiczną w zakresie małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń oraz ich jakości i usytuowania na obszarze całego miasta. Reklamy zajmować będą mogły jedynie niewielką część murali (do 10%). Wrocław chce również ograniczyć liczbę reklam, w szczególności tych wielkoformatowych i tablic reklamowych na budynkach. W szczegółach: wrocławska uchwała dzieli miasto na obszary urbanistyczne i proponuje dla nich szczegółowe rozwiązania. Uchwała wymagać ma od właścicieli obudowania wszystkich miejsc gromadzenia odpadów. Określa również m.in. dopuszczalne barwy elementów małej architektury, w tym wiat przystankowych.

Po przyjęciu uchwały, wszystkie nowe tablice będą musiały być zgodne z uchwałą rady gminy już 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Dla istniejących reklam, część zapisów wejdzie w życie po 24 (tablice reklamowe i urządzenia reklamowe) lub 36 miesiącach (mała architektura) od przyjęcia dokumentu przez Radę Miejską. Dostosowania nie będą wymagały już istniejące ogrodzenia. Podobnie sytuacja wyglądała po przyjęciu uchwały o Parku Kulturowym, której zapisy uporządkowały przestrzeń w centrum Wrocławia. W przypadku konieczności usunięcia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, po zakończeniu prac demontażowych wymagane będzie usunięcie z powierzchni terenu, z ogrodzenia, z elewacji, lub z innych elementów obiektów budowlanych wszelkich pozostałości (takich jak: elementy konstrukcyjne, mocowania na elewacjach, czy np. różnice w kolorze nawierzchni).

Prace nad uchwałą rozpoczęto we wrześniu 2016 roku. Pierwsze konsultacje społeczne, rozszerzone ponad ustawowy wymóg, odbyły się w 2017 roku. Większość spośród blisko 2700 uczestników wypowiedziała się za utworzeniem uchwały krajobrazowej, twierdząc, że w mieście jest dużo reklam umieszczanych w chaotyczny sposób, które dodatkowo psują wygląd miasta, reklamy w większości są za duże.

Gotowy projekt uchwały uzyskał uzgodnienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozytywne opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej UM Wrocławia.