Uchwała krajobrazowa trafiła do Rady Warszawy

Wiceprezydent Michał Olszewski poinformował, że do Biura Rady Warszawy trafił projekt uchwały krajobrazowej. Warszawska uchwała krajobrazowa ma regulować kwestie dotyczące reklam, szyldów, małej architektury oraz ogrodzeń.

Projekt uchwąły krajobrazowej trafił do Biura Rady Miasta

Projekt uchwąły krajobrazowej trafił do Biura Rady Miasta | fot. fot. Michał Olszewski / facebook.com

Aktualizacja (09.01.2020)

Komisja Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy jednogłośnie pozytywnie rekomendowała Radzie Miasta projekt warszawskiej uchwały krajobrazowej.

Projekt uchwały krajobrazowej od 2015 roku przygotowywało Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Pierwsze konsultacje społeczne odbyły się w 2017 roku. Zebrano wówczas ponad tysiąc uwag. Kolejne konsultacje społeczne, w związku z ustawowym obowiązkiem wyłożenia projektu do publicznego wglądu, nastąpiły rok później. Publikacja raportu z konsultacji nastąpiła w lutym.

Wśród przepisów uchwały, jakie proponowano w konsultacjach publicznych zawarto zapisy o ograniczeniu wielkoformatowych nośników wyłącznie do ślepych ścian. Dodatkowo, reklamy mogą pojawiać się na czas remontu wyłącznie na okres 9 miesięcy (i nie częściej niż co 5 lat). Wolnostojące nośniki reklamowe stanąć miałyby jedynie wzdłuż wyznaczonych ulic. Ograniczona będzie możliwość sytuowania wyświetlaczy i ekranów reklamowych.

Zapisy określą dopuszczalną wysokość ogrodzeń oraz wskazują materiały, z jakich powinny być wykonane. Pojawią się również regulacje dotyczące obiektów małej architektury, takich jak ławki, słupki i kosze na śmieci. Uchwała wykluczyć ma również możliwość przegradzania chodników i ulic przez nowe kompleksy mieszkaniowe.

Od czasu konsultacji  czekaliśmy na wprowadzenie projektu pod obrady stołecznej Rady Miasta. Wszystko wskazuje na to, że termin przyjęcia uchwały jest coraz bliższy:

Jesteśmy na dobrej drodze, żeby uchwała była przyjęta na początku roku

– mówił w Radio Kolor Michał Olszewski.

Projekt uchwały dotyczy całego obszaru Warszawy.

Uchwały w Polsce

W Gdańsku podsumowano efekty obowiązywania uchwały krajobrazowej. Dwuletni okres przejściowy dla starszych reklam zakończy się wraz z początkiem kwietnia 2020 roku. Jeśli chodzi o nowsze reklamy, do połowy listopada 2019 r. inspektorzy Zarządu Dróg i Zieleni wystawili blisko 500 wezwań pisemnych do usunięcia reklam. Uchwały krajobrazowej nie posiada jeszcze sąsiednia Gdynia.

W listopadzie uchwałę krajobrazową przyjęły władze Świnoujścia. Właściciele mają czas na dostosowanie nieruchomości do 2021 roku. W Cieszynie, gdzie również przyjęto podobną uchwałę, okres dostosowania reklam wynosi aż 4 lata.

Na uchwałę krajobrazową wciąż czeka Kraków. W październiku i listopadzie projekt uchwały został wyłożony do publicznego wglądu.