AKTUALNOŚCI

Warszawa: Plan miejscowy osiedla Latawiec do poprawy

Wczoraj napisaliśmy o uruchomieniu procedury uznania za zabytek socrealistycznego osiedla MDM. Okazuje się, że z uwagi na tę decyzję trzeba będzie wprowadzić korekty w przygotowywanym miejscowym planie rejonu Jazdowa.

Jednym z elementów projektu planu miejscowego jest osiedle Latawiec. Znajduje się ono w rejonie al. Wyzwolenia oraz ulicy Koszykowej. Powstało w latach 50-tych jako trzeci z etapów osiedla MDM. Jego nazwa jest nieprzypadkowa – osiedle powstało na planie latawca.

Warszawa Plan Miejscowy MPZP Jazdów

Wraz z umieszczeniem Latawca w rejestrze zabytków, ochroną objęte byłoby rozplanowanie osiedla, w tym gabaryty budynków i lokalizacja terenów zielonych. Uniemożliwiło by to możliwość powstania nowego budynku na skwerze w środku osiedla, na co pozwala projekt przygotowywanego planu zagospodarowania. Plan ma być uchwalony na ostatniej w tej kadencji sesji Rady Miasta, 6 listopada. Radni poprosili już wojewódzkiego konserwatora zabytków o przekazanie wytycznych co do osiedla Latawiec i rozważają wycofanie zapisu o nowym budynku w trybie autopoprawki.