AKTUALNOŚCI

Olsztyn z nagrodą Europejskiej Rady Planowania Urbanistycznego

W poniedziałek w Komitecie Regionów w Brukseli wręczono nagrody Europejskiej Rady Planowania Urbanistycznego.

Nagrody wręczone są co dwa lata, od 1994 roku. Zwycięzców jedenastej edycji poznaliśmy w Brukseli 4 lipca 2016. W kategorii „Planowanie Strategiczne” zwycięzcą został projekt Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna, o którym informowaliśmy w ubiegłym roku. Nagrodę odebrała Ewa Gadomska, kierownik Referatu Planistycznego w Wydziale Rozwoju Miasta i Budownictwa oraz Dorota d`Aystetten, asystent Prezydenta Olsztyna.

fot. European Council of Spatial Planners

fot. European Council of Spatial Planners

Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna jest dokumentem strategicznym, określającym cele, które przełożą się na kierunki rozwoju głównego obszaru miasta. Kierunki mają być zapisywane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz będą miały wpływ na działania podejmowane przez miasto. Powstawał w latach 2012-2015 w Referacie Planistycznym w Wydziale Rozwoju Miasta i Budownictwa. Tworzył go zespół w składzie: Ewa Gadomska, Mirosław Arczak, Anna Damicz-Wejs, Beata Korzeniowska, Katarzyna Niebrzydowska, Justyna Sarna-Pezowicz, Alina Wiśniewska, Tekla Żurkowska oraz Magdalena Rafalska. Idea stworzenia dokumentu wywodzi się z przeprowadzanych analiz przestrzennych dotyczących Śródmieścia Olsztyna, które wykazały konieczność stworzenia dodatkowego do planów miejscowych narzędzia pozwalającego na koordynowanie działań na tym obszarze.

Decyzja jury:

„Plan odnowy centrum Olsztyna jest doskonałym przykładem holistycznego i spójnego podejścia do planowania. Inspirowany Kartą Lipską, wyznacza zintegrowaną strategię planowania urbanistycznego, której celem jest odwrócenie trendu fizycznej degradacji i znikania usług w centralnym obszarze miejskim, będącym z kolei wynikiem suburbanizacji i rozlewania się miast. Jury było pod wrażeniem sposobu w jaki ta ogólna filozofia została przełożona na jasno zdefiniowane cele i strategie i w jaki sposób są on wprowadzane w życie. Program pokazuje również jak rewitalizacja centralnych obszarów powinna korzystnie wpływać na życie mieszkańców całego miasta.

Jury uznało za bardzo przekonywujące i logiczne wyznaczone kierunki rozwoju łączące kwestie mobilności, dostępności i transportu z rozwojem i odnową infrastruktury, funkcji miejskich, historycznych i kulturalnych zabytków, a także rozwojem przestrzeni publicznych i terenów zielonych. Proces planowania obejmował również szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Jury szczególnie doceniło zaangażowanie studentów, którzy w ramach praktyk uczestniczyli w pracach nad Programem. Program jest poparty solidną dokumentacją, która zapewnia doskonałą bazę do ubiegania się o źródła finansowania, które wzmocnią jego potencjał pełnej implementacji.”

Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Srodmiescia Olsztyna synteza

Poza Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna, Europejska Rada Planowania Urbanistycznego doceniła działania Brukseli w poprawie jakości i dostępności ruchu pieszego i rowerowego w centrum miasta, w szczególności zmiany w ciągu Boulevard Anspach. Informowaliśmy o nich w sierpniu.

Nagrodę Europejskiej Rady Planowania Urbanistycznego otrzymały również władze gminy Roissy przy tworzeniu programu strategicznego rozwoju rejonu podparyskiego lotniska Charles de Gaulle.

Specjalne wyróżnienie trafiło do angielskiego Plymouth za realizację zapisów planu, w szczególności proces konsultacji i partycypacji społecznej.

Zwycięzców wybrało juty w składzie:

  • Petter Wiberg – ETCP, norweskie FKP, główny planista w norweskim Bergen
  • Hella Dunger-Löper, Niemcy
  • Nourian Pirouz, Holandia
  • Isabel Girault, Szwajcaria
  • Christof Marx, Belgia
  • Dominique Lancrenon, sekretarz generalny ECTP-CEU, Francja
źródło: ECTP / UM Olsztyna