AKTUALNOŚCI

Wolne Tory w Poznaniu z zespołem koordynującym i nowym planem

Właśnie rozpoczął pracę wspólny zespół ds. terenu Wolnych Torów. W jego skład wejdą przedstawiciele miasta Poznania (Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Zarządu Dróg Miejskich), PKP oraz BGK Nieruchomości. Przygotowany będzie również plan zagospodarowania dla terenu.

Ruszają pracę nad powstaniem wielofunkcyjnej dzielnicy w Poznaniu. Po długiej ciszy, trwającej po ogłoszeniu wyników konkursu na zagospodarowanie tzw. Wolnych Torów, powstał zespół złożony z przedstawicieli miasta, właścicieli terenu oraz BGK Nieruchomości. Zadaniem zespołu ma być koordynacja prac na około 130 hektarach obszaru między ulicami Hetmańską i Matyi, w sąsiedztwie głównej linii kolejowej przebiegającej przez Poznań.

To jest przestrzeń, której nie możemy zmarnować

– podkreślił Mariusz Wiśniewski, z-ca prezydenta Poznania.

Dodatkowo, 14 marca poznańska Rada Miasta zdecydowała o przystąpieniu do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla 118 hektarów terenu Wolnych Torów.

Na terenie tym powstać ma nowa wielofunkcyjna dzielnica. W części północnej, między ulicami Matyi oraz Wujka i w sąsiedztwie centrum handlowego Avenida, powstać mają budynki biurowe. Dalej na południe znajdować ma się zabudowa wielofunkcyjna, z przewagą powierzchni mieszkaniowej. Według ostatnich informacji, zrealizowane mają tam zostać także mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus. Dzielnica łączyć ma zabudowę sąsiedniej Wildy z terenami Łazarza. Zadaniem powołanego właśnie zespołu ma być również monitoring realizacji inwestycji, dopilnowanie zapewnienia odpowiednik miejsc wypoczynku i rekreacji.

Koncepcja zagospodarowania terenu powstanie na bazie zwycięskiej pracy w konkursie, ogłoszonym w marcu 2015 roku przez miasto oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. Do rywalizacji zgłosiły się wówczas 84 podmioty, z których latem 2015 roku wyłoniono 6 najlepszych koncepcji. Pierwsze trzy miejsca zajęły kolejno pracownie: Mycielski Architecture&Urbanism, Autorskie Studio Architektury ATRIUM Mateusz Urbański oraz Grupa Kreska Piotr Dynowski.

Praca zaprezentowana przez zwycięską pracownię Mycielski Architecture & Urbanism zakładała stworzenie nowej struktury przestrzennej, wtapiającej się w tkankę Poznania, jednocześnie zachowującą element dawnego charakteru – poprzez adaptację na cele komercyjne kilku wartościowych budowli poprzemysłowych. Autorzy zaproponowali spójny system zieleni – ukształtowany przez parki liniowe, łączące istniejące parki, a także duże i “kieszonkowe” parki i skwery. Wszystkie kwartały i działki inwestycyjne miałyby być połączone bezpośrednio lub poprzez sieć zielonych ulic podłączone do tego całego systemu zieleni miejskiej. Dużą wagę przyłożono do skali budynków – na całym terenie zaproponowano jedynie kilka wysokich obiektów. Elementem wizji było również przedłużenie trasy szybkiego tramwaju Pestka.

Treść decyzji jury z 2015 roku:

„zwycięska praca proponuje atrakcyjne ukształtowanie kwartałów zabudowy i ich skali. Doceniono poszanowanie wartości dziedzictwa kulturowego. Za wartościowe uznano ukształtowanie zieleni w formie pasmowej. Poprawny układ komunikacji kołowej i tramwajowej – najlepsze powiązanie z dzielnicami sąsiednimi. Pozytywnie ocenia się zaproponowane rozwiązania komunikacyjne w południowej części terenu. Natomiast wątpliwości Sądu Konkursowego wzbudziło wprowadzenie ruchu kołowego w środek kwartału. W koncepcji doceniono aspekt ekonomiczny i realizacyjny zaproponowanych rozwiązań. Praca zakłada przedłużenie poznańskiego szybkiego tramwaju z wykorzystaniem torów kolejowych, co spotkało się z uznaniem Sądu”.

Na bazie koncepcji pracowni MA&U, do jesieni tego roku ma zostać opracowana spójna koncepcja urbanistyczna dla Wolnych Torów. Na kolejnym spotkaniu powołany zespół ds. terenu Wolnych Torów zajmie się opracowaniem harmonogramu działań.