Najlepsze koncepcje zagospodarowania kampusu Politechniki Gdańskiej wybrane

Ogłoszono wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z terenami przyległymi. Nowatorskie rozwiązana zaproponowane w zwycięskich projektach stworzą pole do dyskusji przy tworzeniu koncepcji zagospodarowania tego obszaru w kolejnych latach.

informacja prasowa Politechniki Gdańskiej
Zwycięska Koncepcja Zagospodarowania terenów Politechniki Gdańskiej

Zwycięska Koncepcja Zagospodarowania terenów Politechniki Gdańskiej / mat. prasowe | fot. K. Krzempek

Sąd Konkursowy ogłosił wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z terenami przyległymi. W skład tego gremium weszli mgr inż. arch. Ryszard Jurkowski, z SARP Katowice, przewodniczący sądu konkursowego; mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny, sędzia referent; prof. Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. organizacji PG; arch. Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska (BRG); mgr inż. Mariusz Miler, kanclerz PG; arch. Irena Grzywacz, kierownik Zespołu Urbanistycznego Wrzeszcz BRG; arch. Jarosław Wincek z BRG,  dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański prof. nadzw. PG; prodziekan ds. nauki Wydziału Architektury PG; prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens z Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego WA PG; arch. Maura Zaworska, architekt krajobrazu z PG oraz prof. dr hab. inz. Arch. Lucyna Nyka, dziekan WA PG, pełnomocnik rektora ds. zagospodarowania przestrzennego kampusu Politechniki Gdańskiej.

– Celem konkursu było stworzenie projektu spójnej koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej kampusu Politechniki Gdańskiej w powiązaniu ze strukturą urbanistyczną Wrzeszcza, jako podstawy do koordynowania planów inwestycyjnych uczelni dla harmonijnego rozwoju całego kampusu – mówi prof. Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. organizacji PG.

Na konkurs wpłynęło jedenaście prac. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 45 tys. zł zdobyła praca autorstwa Anny Dubois, Agnieszki Suchockiej i Zofii Zuchnowicz. Dwie równorzędne drugie nagrody (po 20 tys. zł) zdobyły prace autorstwa zespołu Jana Cudzika, Dominika Sędzickiego, Wiktora Stankiewicza i Anny Zawistowskiej oraz praca AleksanderWadas Studio. Przyznane zostały również trzy wyróżnienia (po 5 tys. zł) dla: Piotra Łuszczka, zespołu Marcin Kitala i Zygmunt Maniaczyk oraz BP PROJEKT Kazimierz Butelski.

– Konkurs zakończył się sukcesem. Zaproponowanych zostało, zwłaszcza w nagrodzonych pracach, wiele nowatorskich rozwiązań, które zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu koncepcji krajobrazowej i przestrzenno-funkcjonalnej rozwoju kampusu na kolejne lata. To pomysły, które nadają nową rangę istniejącym miejscom – podkreśla prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury PG, pełnomocnik rektora ds. zagospodarowania przestrzennego kampusu.

Jak dodaje prof. Lucyna Nyka, w zwycięskich projektach znalazły się inteligentne, inspirujące rozwiązania dla obecnie problematycznych miejsc, jak np. skrzyżowanie ulic Siedlickiej, Traugutta i Sobieskiego, gdzie zaproponowano stworzenie placu spinającego rozdzielone części kampusu. Pojawiły się także interesujące propozycje otwarcia przestrzeni publicznych na zieleń Szubienicznej Góry, a także zmiany krajobrazu ulicy Siedlickiej, a w jednej z prac – jej przedłużenia w formie deptaku w kierunku południowym.

– Oczywiście na dziś nie wszystkie rozwiązania, jakie znalazły się w konkursowych projektach są możliwe do realizacji, ale stanowią one pole do refleksji i dyskusji. Dzięki tej szerszej perspektywie będzie można też wykonywać mniejsze zadania na terenie kampusu – mówi prof. Nyka. – Warto podkreślić, że zwycięski projekt, który otwiera kampus w kierunku południowym i proponuje ukształtowanie wizerunku kampusu od planowanej ulicy Nowej Politechnicznej zyskał uznanie także Biura Rozwoju Gdańska, które opracowuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru.