AKTUALNOŚCI

Sosnowiec: Zabytkowy dworzec stanie się centrum naukowo-dydaktycznym

Zabytkowy budynek dworca kolejowego w Sosnowcu Maczki zostanie zaadaptowany na cele oświatowe. Niegdyś dworzec kolejowy, w przyszłości stanie się Centrum Naukowo-Dydaktycznym Transportu Kolejowego. Jest to projekt powstały przy współpracy PKP S.A. wraz z Politechniką Śląską.

Sosnowiec Maczki, źródło: http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php/Plik:Sosnowiec_Maczki1.jpg

Sosnowiec Maczki to stacja węzłowa, zlokalizowana na wschód od miasta, łącząca jednotorowym szlakiem Dąbrowę Górniczą z Jaworznem. Jej historia sięga jeszcze zaborów, budowa została ukończona w 1847 roku. Tutaj odbywała się przesiadka na drodze dawnej Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej, a przy stacji zlokalizowane były apartamenty dla cara Rosji. Od dłuższego czasu stacja nie obsługiwała już żadnych pociągów pasażerskich, a budynek stopniowo popadał w ruinę.

Sosnowiec Maczki odrestaurowane, źródło: http://pkpsa.pl/pkpsa/artykul.html?id=599Przedsięwzięcie obejmuje odrestaurowanie i dostosowanie budynku do pełnienia funkcji dydaktycznych i badawczych. W “nowym dworcu” kształceni będą inżynierowie – specjaliści dla branży kolejowej. PKP podkreśla, że wzrost konkurencyjności oraz nowoczesności polskiego kolejnictwa na arenie międzynarodowej wymaga szerokiego wsparcia dydaktyczno – badawczego, a Polska wykazuje zapotrzebowanie na rozwój wykwalifikowanej kadry z zakresu transportu kolejowego.

Centrum rozpocznie swoją działalność 1 września 2016 roku. Absolwenci przygotowani będą do pracy inżynierskiej w biurach projektowych środków transportu i infrastruktury kolejowej, przedsiębiorstwach eksploatacji, zakładach obsługowo-naprawczych, jednostkach organizacyjnych związanych z logistyką i spedycją w kolejnictwie.

Jest to kolejny przykład na to, że wśród inwestycji związanych z zagospodarowaniem terenów pokolejowych w Polsce wiele się dzieje. Dla przypomnienia wspomnę o opisywanych już przez nas: Warszawie Głównej oraz Warszawie Gdańskiej.

źródło: pkpsa.pl