MON zabrania budowy budynków nad torami kolejowymi. Warszawa Gdańska zagrożona

Czy inwestycja nowego dworca Warszawa Gdańska jest zagrożona? Pod koniec kwietnia informowaliśmy o zakończeniu negocjacji dotyczących zagospodarowania terenu dworca między PKP SA, a deweloperem Ghelamco. Jak donosi „Puls Biznesu” okazuje się, że realizacja inwestycji nie została omówiona z wojskiem, które wykorzystuje tory.

Warszawa Gdańska PKPSzacunkowa wartość projektu oceniana jest na 1,5 mld złotych. Poza funkcjami dworcowymi, dominować ma zabudowa biurowa, jednak powstanie także centrum konferencyjne, hotel oraz budynek mieszkaniowy. Projekt przewiduje wykonanie zabudowy nad torami. Członek zarządu PKP, Piotr Ciżkowicz, w rozmowie z „PB” mówił wcześniej, że o wyborze projektu Ghelamco zdecydowała „nowatorska koncepcja zabudowy przestrzeni nad torami, dzięki czemu zmaksymalizujemy powierzchnię oraz połączymy dwa przecięte torami kawałki miasta”. Dziś okazuje się, że rozwiązanie to może stać się solą w oku PKP SA i Ghelamco.

Zakres wykorzystania linii kolejowych na potrzeby obronne planowany jest przez ministra właściwego do spraw transportu, w uzgodnieniu z ministrem obrony narodowej. Dodatkowo, określanie przeznaczenia terenów, w tym tych kolejowych, oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ten zaś, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgadnia się z właściwymi organami wojskowymi. Jest nim terenowy organ wykonawczym Ministra Obrony Narodowej – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Regulowane jest to ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP.

Warto również zaznaczyć, że od trzech lat tereny kolejowe nie są wyłączone spod planowania przestrzennego. Posiadają one wciąż status terenu zamkniętego, ale nie dotyczy ich zakaz obejmowania postanowieniami planu. Teren taki jest tworzony na podstawie decyzji ministra transportu i jest wskazany jako wyjątek pośród terenów zamkniętych, których uregulowania planu nie mogę obejmować. Zakazem planowania są wciąż objęte tereny zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.

Trasa kolejowa Warszawa Wschodnia – Warszawa Gdańska wymieniona jest w wykazie linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe. – Z informacji uzyskanych w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Warszawie w ostatnim czasie nie uzgadniano miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie dworca Gdańskiego w Warszawie – podaje MON. Jacek Sońta, rzecznik MON, cytowany przez piątkowy „Puls Biznesu”, dodaje: „tą trasą wojsko przewozi sprzęt wojskowy, amunicję i miny. I jeżeli ma je przewozić w tunelu, a nie w otwartym wykopie, to ma to dla armii zasadnicze znaczenie”.

Jak do sprawy odnosi się PKP SA? – Wszelkie uzgodnienia są prowadzone dopiero po zawarciu umowy inwestycyjnej z deweloperem, a więc w chwili, kiedy ostatecznie zostanie rozstrzygnięta koncepcja zabudowy terenu inwestycyjnego – powiedziała „Pulsowi Biznesu” Katrzyna Mazurkiewcz, rzecznik prasowy PKP SA. Rzecznik podkreśla, że projekt przewiduje różne rozwiązania, i być może nie dojdzie do zabudowa torów.