AKTUALNOŚCI

Kraków: Studium i MPZP dla Błoni i Zakrzówka przyjęte

Rada Miasta Krakowa podczas ostatniej, przed wakacyjną przerwą, sesji podjęła trzy ważne dla miasta uchwały. Radni przegłosowali uchwalenie MPZP “Błonia Krakowskie”, MPZP obszaru Zakrzówka „rejon św. Jacka-Twardowskiego” oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Projekt planu miejscowego dla Błoń chronić ma cenne kulturowo i przyrodniczo „Błonia Krakowskie”. Objęte ochrona mają być także osie widokowe w tym w ciągu ulicy Piastowskiej czy ze Starego Miasta w kierunku kopca Kościuszki. Zachowane mają być także szpalery drzew przy ulicach na obszarze planu. Plan zabrania rozbudowy budynków sportowych, budowy nowych obiektów na Błoniach, w tym obiektów tymczasowych (poza tymi związanymi z imprezami masowymi odbywającymi się na tym terenie). Na terenie ZP1 nie będą mogły powstawać parkingi, obiekty małej architektury, ogrodzenia czy reklam. Możliwe jest zachowanie budynku Cracovii, jednak plan zezwala także na powstanie w miejscu hotelu nowego budynku o podobnych gabarytach. O przyszłości budynku zadecyduje opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa w sprawie obiektu, którą otrzymać ma wojewódzki konserwator. Od niej zależeć będzie czy Cracovia trafi do rejestru zabytków. Plan dla Błoń wejdzie w życie 1 sierpnia.

2014.08 Zakrzowek wyrysJeszcze większe kontrowersje wśród mieszkańców wzbudzał plan dla Zakrzówka. Okoliczni mieszkańcy i właściciele terenów ścierają się tu ze stowarzyszeniem Zielony Zakrzówek. Emocje odczuć można było podczas sesji Rady Miasta. Obie grupy wspierane były przez poszczególnych radnych. Jednomyślności nie było nawet w mającej większość radzie PO, a plan zablokować mógł brak analizy występowania siedlisk węża gniewosza plamistego, którego strefa ochronna wynosi od 100 do 500 metrów (w tej strefie nie można budować). Decydujące było wystąpienie radnej Marty Pateny, która wspomniała o mailach od mieszkańców chcących zielonego Zakrzówka. Okazało się, że ludzie z podanych adresów wcale ich nie wysyłali, a jedynie podpisali jedna z petycji stowarzyszenia. „Teraz są oburzeni, że ich adresy mailowe wykorzystuje się do takiej korespondencji” – mówiła radna. Przewodniczący RMK Bogusław Kośmider zapowiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury. Ostatecznie radni odrzucili poprawki i przyjęli wersję, według której teren będzie można częściowo zabudować. MPZP „rejon św. Jacka-Twardowskiego” dostępny jest do pobrania pod tym linkiem i wejdzie w życie 5 sierpnia.

Plan dla Zakrzówka przygotowywano jeszcze w oparciu o stare studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 9 lipca rada miasta, przy 25 głosach za, 11 wstrzymujących i jednym przeciw, przyjęła nowe studium, które zastąpi dokument z 2003 roku. Według planistów, Kraków ma być zwarty i ekologiczny, bez chaotycznego rozlewu zabudowy. Założono, że za 15 lat Kraków może osiągnąć 1,2 mln mieszkańców. Powstaną trzy duże projekty strategiczne: Nowa Huta Przyszłości, Balice i Płaszów Rybitwy. W ostatnim z nich powstawać będą mogły obiekty wysokie. Miasto zakłada rozwój sieci tramwajowej. W studium wpisane są też projekt metra i nowe drogi rowerowe, które mieszkańcy przegłosowali w referendum. Prace nad studium trwały siedem lat i kosztowały kilka milionów złotych. Link

2014.08 Kraków studium