AKTUALNOŚCI

Radom: Wstępna koncepcja nowego Placu Jagiellońskiego

Od końca stycznia do połowy lutego każdy będzie mógł przedstawić swoje uwagi i sugestie do wstępnej koncepcji przebudowy radomskiego Placu Jagiellońskiego opracowanej przez firmę Embi Architektura. Firma ta wygrała ogłoszony przez Urząd Miejski przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu i zgodnie z jego warunkami, w projekcie ostatecznym opinia radomian co do wyglądu i funkcjonalności placu powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie. Takie rozwiązanie zostało przyjęte po tym, gdy dwa konkursy architektoniczne ogłoszone dla Placu Jagiellońskiego nie przyniosły oczekiwanego rezultatu w postaci koncepcji, którą władze miasta uznałyby za wartą realizacji. 

Źródło: radom.pl

Źródło: radom.pl

– Ciekawym jej elementem jest bardzo nowoczesna fontanna, na skalę europejską, umożliwiająca pokazy filmów – stwierdził wiceprezydent Frysztak. Koncepcja uwzględnia także m.in. podziemny parking na 200 samochodów z dwoma wjazdami oraz parking dla autokarów na tyłach teatru, od strony ulicy Pileckiego. Po przebudowie plac byłby jeszcze większy, bo część okalających go ulic zostałby zamknięta. Założeniem konsultacji jest wsłuchanie się w opinię, propozycje i uwagi mieszkańców co do sposobu zagospodarowania Placu Jagiellońskiego. To możliwość uzyskania odpowiedzi, jakie są oczekiwania co do tej bardzo ważnej części miasta wszystkich zainteresowanych – powiedział wiceprezydent Radomia Konrad Frysztak.

Konsultacje społeczne potrwają od 30 stycznia do 14 lutego. Zorganizowane zostaną dwa spotkania w Urzędzie Miejskim (ul. Kilińskiego 30, sala 114): 5 lutego o godz. 16:00 – spotkanie z przedstawicielami branżowych instytucji zainteresowanych tematyką zagospodarowania Placu Jagiellońskiego oraz 6 lutego o godz. 16:00 – otwarte spotkanie z mieszkańcami. Między 2 a 14 lutego planowane są także konsultacje poza urzędem, w punktach zewnętrznych na terenie miasta.

Opinie i uwagi mieszkańców będą przyjmowane w formie papierowej lub elektronicznej – uwagi można nadsyłać na adres [email protected] lub poprzez wypełnienie formularza internetowego na stronie www.radom.pl/konsultacje.

Finalna wersja wyglądu radomskiego Placu Jagiellońskiego zostanie zaprezentowana jesienią tego roku.