AKTUALNOŚCI

Puławy: Kolejny etap konkursu na wizję dla byłego dworca autobusowego

Zakończył się pierwszy etap konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla terenu byłego dworca autobusowego przy ul. Wojska Polskiego w Puławach wraz z otoczeniem.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla terenu byłego dworca autobusowego przy ul. Wojska Polskiego w Puławach wraz z otoczeniem. Obszar objęty konkursem to teren położony na skraju ścisłego centrum miasta Puławy. Punktem wyjścia do opracowania konkursowego są działki ewidencyjne nr 634/29 i 634/30, zlokalizowane u zbiegu ulic Lubelskiej i Wojska Polskiego w Puławach.

Na konkurs wpłynęło w terminie 20 prac, spośród których jedna praca nie została włączona do oceny ze względu na brak zachowania anonimowości. W drugiej połowie grudnia odbyły się obrady sądu konkursowego, spośród których do drugiego etapu konkursu zostały zakwalifikowane projekty o numerach 010203, 022014, 030112, 200914, 273372, 291117, 689541. Nie poznaliśmy jednak jeszcze szczegółów dotyczących prac. Informacje na temat przebiegu obrad sądu konkursowego oraz na temat prac mają zostać ujawnione po rozstrzygnięciu drugiego etapu i ogłoszeniu ostatecznych wyników konkursu.

W drugim etapie konkursu pytania można przesyłać do dnia 30 stycznia 2018 roku. Odpowiedzi na ostatnie zadane w terminie pytania zostaną udzielone nie później niż w dniu 12 lutego 2018 roku. Termin składania prac konkursowych mija 1 marca. Po kilku dniach poznać mamy zwycięzców.

Więcej informacji znajdziemy pod adresem pulawy.eu/dawnydworzec.