AKTUALNOŚCI

Prawo Wodne zmieniło ustawę o planowaniu przestrzennym

Nowa ustawa Prawo Wodne zaczęło obowiązywać wraz z początkiem roku. Zmiany dotyczą tez planowania przestrzennego.

Wraz z początkiem roku wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych, przeprowadzanie ocen wodnoprawnych oraz wydawanie decyzji dotyczących zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia, należy do kompetencji nowopowstałej instytucji: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rzeka Łyna w Olsztynie | fot. Maxxii (Wikimedia Commons) | lic. CC-BY-3.0

Jedna za zmian dotyczy uzgadniania projektów dokumentów z zakresu planowania przestrzennego (studium, plany miejscowe, decyzje o warunkach zabudowy), które obejmują obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Wymagać będą one uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a uzgodnienia te następować będą w formie decyzji, w której wskazane będą warunki dla planowanej zabudowy i planowanego zagospodarowania przestrzennego działek położonych w takich obszarach. Tryb ten ma uniemożliwić kwestionowanie rozstrzygnięć. Zastąpi on procedurę uzyskiwania odstępstw od zakazów planowanej zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Rządowy projekt ustawy ma, według uzasadnienia, „zapewnić obywatelom bezpieczeństwo i ochronę przeciwpowodziową”. Wraz z przyjęciem nowego Prawa Wodnego, zmieniony został tekst ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapoznać można się z nim na stronach Sejmu: link