AKTUALNOŚCI

Nowe miasta i zmiany granic od początku 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 roku status miasta zyskać ma osiem miejscowości. Zmiany mają dotyczyć również granic miast.

Nowe miasta w Polsce od 1 stycznia 2018 roku

Latem tego roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin. Taki projekt poznaliśmy również w pierwszej połowie obecnego miesiąca.

Nowe miasta od 1 stycznia 2018

Od poniedziałku na mapie administracyjnej Polski będzie w sumie 931 miast. Od 1 stycznia w życie wejdzie decyzja o przyznaniu ośmiu praw miejskich. Trzy z nich zlokalizowane są w województwie świętokrzyskim: Łagów, Radoszyce i Wiślica (wszystkie są siedzibami gmin). Poza nimi na liście miast znajdą się: Józefów nad Wisłą (woj. lubelskie), Otyń (woj. lubuskie), Sanniki (woj. mazowieckie) oraz Tułowice (woj. opolskie).

Cztery miasta posiadały prawa miejskie i utraciły je w II połowie XIX wieku. Józefów nad Wisłą posiadał prawa miejskie w latach 1687–1868. Wiślica prawa miejskie uzyskała w XIV wieku, a utraciła po powstaniu styczniowym w roku 1869. Łagów prawa miejskie posiadał w latach 1375–1869, a Radoszyce przez 500 lat w okresie 1370–1870. Otyń, zlokalizowany w zachodniej części obecnej Polski, posiadał prawa miejskie w latach 1329–1945, pod nazwą Deutsch Wartenberg.

Choć Chełmiec w woj. małopolskim miał uzyskać prawa wraz z początkiem stycznia, miejscowość poczeka na status miasta co najmniej rok. Przyczyną są wątpliwości dotyczące konsultacji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji utrzymało stanowisko przesunięcia terminu wejścia w życie zmiany dotyczącej nadania statusu miasta do czasu ich wyjaśnienia.

Otyń | fot. Mohylek | lic. GNU GFL

Większe byłe miasta wojewódzkie

W projekcie znajdziemy informacje o powiększeniu Ostrołęki. Byłe miasto wojewódzkie wchłonie część terenów gminy Rzekuń – sołectwa Goworki, Ławy oraz Nowa Wieś Wschodnia – o łącznej powierzchni prawie 500 hektarów. Poza zabudową mieszkaniową zlokalizowana jest tam duża powierzchnia przemysłowa i handlowo-usługowa. Powiększy się również Konin. W granicach miasta znajdzie się obszar, na którym znajduje się oczyszczalnia ścieków służąca mieszkańcom tego miasta. O prawie 20 kilometrów kwadratowych powierzchni powiększy się Otmuchów. Granice zmieni również Jarocin.

W dwóch przypadkach nastąpi zmiana siedziby władz gminy. W województwie łódzkim, w gminie Biała, w powiecie wieluńskim siedzibą stanie się wieś Biała Druga. W województwie pomorskim siedzibą gminy wiejskiej Pruszcz Gdański stanie się Juszkowo. Do tej pory siedzibą władz gminy było miasto Pruszcz Gdański.

Zmiany w ostatnich latach

Z początkiem 2017 roku zmiany dotknęły m.in. samorządów zlokalizowanych wokół Opola, Rzeszowa oraz Szczecina. Miasta wojewódzkie zostały powiększone ich kosztem. Dodatkowo zmiany dotyczyły półwyspu Helskiego, gdzie z granic miasta Jastarnia wyłączono Kuźnicę oraz Juratę. Miastami zostały Mielno, Rejowiec, Opatówek oraz Morawica.