AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy zdecydują o wyglądzie białostockiego osiedla Wygoda

Konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania części osiedla Wygoda w Białymstoku nie przyniósł wyboru jednej zwycięskiej pracy. O przyszłości osiedla zadecydują mieszkańcy Białegostoku.

Na przełomie września i października rozstrzygnięto i publiczne ogłoszono wyniki konkursu urbanistycznego. Ogłoszony w maju dotyczył części osiedla Wygoda, w rejonie ulic: 42. Pułku Piechoty, Dolistowskiej i Gen. N. Sulika. Do konkursu zakwalifikowało się 29 zespołów projektowych, prace konkursowe złożyło 7 z nich. I nagrody w konkursie nie przyznano, zaś II nagrodę otrzymały równorzędnie dwie najlepsze prace.  Nagrodzone pomysły prezentują dwa zasadniczo odmienne podejścia do kształtowania nowych zespołów zabudowy mieszkaniowej. Jury zaproponowało, by projekt bardziej odpowiadający mieszkańcom wybrano w czasie konsultacji. Od poniedziałku 19 października na Rynku Kościuszki zaprezentowana zostanie wystawa plenerowa dwóch zwycięskich prac.

Głosowanie odbywa się poprzez ankietę na stronie internetowej. W czwartek udostępniono tam specjalny formularz. Każdy zainteresowany może oddać głos na jeden z wariantów. Dodatkowe uwagi i opinie o koncepcjach można przesłać na adres e-mail: [email protected] do 23 listopada.

Wariant A (II Nagroda równorzędna) to propozycja, mieszcząca się w nurcie „ekologiczno-krajobrazowym”, z naciskiem na atrakcyjność „lokalności”, szczególnie w związku mieszkań z zielenią i lokalnymi usługami.

Wariant B (II Nagroda równorzędna) to propozycja stworzenia zwartego zespołu zabudowy miejskiej, z czytelnie ukształtowanym centrum i atrakcyjną przestrzenią publiczną, któremu towarzyszą duże wolne od zabudowy tereny otwarte ze zróżnicowaną, chociaż miejscami kontrowersyjną propozycją programową.

Wyniki ankiety przedstawione zostaną w listopadzie. Miasto, we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej, zorganizuje debatę z publicznością. Do jej przeprowadzenia posłużą cząstkowe wyniki głosowania mieszkańców. Przedstawiciele sądu konkursowego, uczelni, przedsiębiorców, inwestorów, miasta, a także oba zespoły projektowe porozmawiają o modelu osiedla, uwarunkowaniach rynkowych, potrzebach i możliwościach społeczeństwa. Wyniki głosowania i wnioski z debaty posłużą do stworzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla Wygoda. Nie wiadomo jednak, czy zaprojektowane w ten sposób i wybrane osiedle powstanie w podobnej formie. Jak przyznają władze miasta na przeszkodzie w jego realizacji w dużej mierze może stać struktura własności działek.