Prezydent RP: Warto zadbać o krajobraz

Prezydent RP Bronisław Komorowski liczy, że parlament przyjmie prezydencką ustawę krajobrazową. Słowa te wypowiedział podczas zorganizowanej we wtorek konferencji “Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski”.

Prezydent

– Bardzo liczę, że parlament polski przyjmie ustawę prezydencką dotycząca ochrony krajobrazu. Dzisiaj trzeba chronić, a im więcej ochronimy, tym mniej będziemy musieli ratować w przyszłości i poprawiać, mniej pieniędzy wydawać – powiedział Prezydent.

Przed rozpoczęciem debaty, przed Pałacem Prezydenckim Bronisław Komorowski uhonorował odznaczeniami państwowymi osoby zasłużone dla ochrony ładu przestrzennego, krajobrazu i środowiska (pisaliśmy o tym w osobnym artykule) oraz otworzył wystawę „Krajobraz dobry i zły” przygotowaną przez redakcję „Architektura-murator”. Wystawa objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Bronisław Komorowski podkreślił, że warto już dziś konsekwentnie i twardo stawiać sprawę ochrony polskiego krajobrazu, “powstrzymania procesu niekoniecznej degradacji, powstrzymania procesów, za które kiedyś przyjdzie srogo płacić, nie tylko tym, że będziemy żyli w brzydkim krajobrazie, w zniszczonym krajobrazie, ale tym, że trzeba będzie coś ratować pod wieloma względami, coś przebudowywać, coś burzyć”. Zaznaczył, że już obecnie w wielu miastach rozwiązywane są tego rodzaju problemy, co rodzi koszty. Jako przykład prezydent podał usuwanie wbudowanych w zabytkową zabudowę szpecących plomb z lat 60. czy 70.

Póki czas, trzeba bić na alarm, że podobne zagrożenia stoją przed krajobrazem Polski, który jest wartością ogromną. W porównaniu z innymi krajami mamy stosunkowo mniej przetworzony krajobraz, tak jak mieliśmy kiedyś stosunkowo mniej zniszczone środowisko naturalne. Więc warto, póki czas, o ten mniej przekształcony krajobraz zadbać, zachować to wszystko, co jest w nim cenne i co stanowić może pozytywne odróżnienie Polski w dalszym procesie rozwoju ekonomicznego, społecznego, kulturalnego i pod każdym innym względem – powiedział.

 


 

Projekt ustawy krajobrazowej trafił do Sejmu w zeszłym roku. O jego założeniach pisaliśmy na naszym portalu zimą. Ustawa nakładać miałaby obowiązek sporządzania audytów krajobrazowych na poziomie wojewódzkim oraz umożliwiałaby sejmikowi województwa ustalanie dopuszczalnych wysokości, kształtu obiektów oraz używanych materiałów. Projekt ustawy zakłada też zaostrzenie zasad lokalizacji reklam i dominant krajobrazowych – m.in. elektrowni wiatrowych czy wieżowców które powstawać mogłyby wyłącznie w oparciu o MPZP. Pełny projekt znajdziecie tutaj.

źródło: Prezydent.pl, informacja własna