Prezydent honoruje za zasługi dla ochrony ładu przestrzennego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas odbywającej się w Pałacu Prezydenckim konferencji zatytułowanej „Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski” uhonorował odznaczeniami państwowymi osoby zasłużone dla ochrony ładu przestrzennego, krajobrazu i środowiska.

Krzyż Odrodzenia Polski

Odznaczeni zostali:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej architektury, za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony krajobrazu i środowiska

1. Bogdan Chrapkowski
2. Jerzy Gurawski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i środowiska

3. Wiesław Bielawski
4. Marian Harasimiuk
5. Adam Poliński

za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju leśnictwa

6. Bogusław Mozga

za wybitne zasługi dla rozwoju budownictwa i gospodarki przestrzennej, za działalność na rzecz polskiej architektury

7. Janusz Rębielak

za wybitne zasługi w utrwalaniu dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, za działalność na rzecz rozwoju muzealnictwa

8. Jan Rzeszotarski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
za zasługi w działalności na rzecz ochrony ładu przestrzennego, krajobrazu i środowiska

9. Hieronim Andrzejewski
10. Romuald Grabiak
11. Hanna Grunt
12. Paweł Lisicki
13. Mikołaj Pietraszak-Dmowski
14. Marek Piwowarski
15. Andrzej Raj
16. Paweł Stańczyk
17. Jan Śmiełowski
18. Aleksandra Wąsowicz-Duch
19. Dariusz Wrzos
20. Janusz Zaleski

za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego wsi oraz ochrony wiejskiego krajobrazu

21. Elżbieta Wijas-Grocholska

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa oraz zachowania dziedzictwa kulturowego

22. Roman Kochanowicz
23. Leonard Sobieraj
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
za zasługi w działalności na rzecz ochrony ładu przestrzennego, krajobrazu i środowiska
24. Antoni Pawski
25. Jerzy Tonder
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
za zasługi w działalności na rzecz ochrony ładu przestrzennego i środowiska
26. Elżbieta Dymna
27. Józef Omylak
28. Monika Patrowicz
29. Magdalena Radecka
30. Marcin Rutkiewicz
MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
31. Zdzisław Strupieniuk.