AKTUALNOŚCI

Planowanie przestrzeni pod nowym, większym ministerstwem

W październiku utworzono nowe Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. W zakresie działania znajdzie się dział administracji rządowej budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Poznaliśmy również nazwisko odpowiedzialnej za ten dział wiceminister.

Ministerstwo Rozwoju | fot. SJ ©Urbnews

Dotychczas planowanie przestrzenne znajdowało się w zakresie Ministerstwa Rozwoju | fot. SJ

To pod Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii znajdzie się m.in. Departament Planowania Przestrzennego, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji czy Departament Mieszkalnictwa. Zgodnie z pierwszymi zapowiedziami, planowana jest kontynuacja prac nad reformą planowania przestrzennego, zapoczątkowaną jeszcze w Ministerstwie Rozwoju.

W pierwszej połowie miesiące premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję odpowiedzialnego dotychczas za planowanie Roberta Nowickiego z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Podczas kadencji Roberta Nowickiego z ministerstwa opublikowano m.in. projekt pakietu mieszkaniowego oraz pierwsza wersja propozycji cyfryzacji planowania przestrzennego. Ministerstwo przygotowało również tzw. pakiet mieszkaniowy, który trafił do prac parlamentu. Teraz sprawami związanymi z planowaniem przestrzennym pokieruje powołana w dniu 26 października 2020 r. na stanowisko wiceministra rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Anna Kornecka w ostatnim czasie pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. w Krakowie. Wcześniej była Prezesem spółki Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie. Zasiadała w radach nadzorczych spółek: Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. oraz Opakomet S.A. Przez wiele lat prowadziła kancelarię radcy prawnego zajmującą się prawną obsługą przedsiębiorstw. Pracowała w zespole doradzającym przy budowie największych infrastrukturalnych inwestycji w kraju związanych z organizacją Euro2012. W latach 2012-2013 wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W latach 2011-2019 sprawowała funkcję pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Jest absolwentką Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie. Aktualnie jest słuchaczem studiów Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ÉM Normandie Business School we Francji oraz AESE Business School w Portugalii.

Jest radcą prawnym oraz autorem książek i publikacji z dziedziny prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz postępowania administracyjnego. Ekspert i doradca w projektach realizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – “Profesjonalni urzędnicy- prawo budowlane” (2017-2018) oraz Ministerstwo Rozwoju- „Niskoemisyjność i prognozowanie w planowaniu przestrzennym” (2018-2019). Jest doświadczonym wykładowcą szkoleniowym i autorką programów szkoleniowych dla pracowników administracji architektoniczno- budowlanej, nadzoru budowlanego oraz izb inżynierów budownictwa. Od kilkunastu lat członek, a od 2018 roku Przewodnicząca Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa, gdzie odpowiada za coroczną kwestę na rzecz odbudowy zabytkowych nagrobków na cmentarzach Krakowa oraz organizuje prace remontowe i konserwatorskie na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.