AKTUALNOŚCI

Gorzów Wielkopolski prezentuje nowe Studium

Zaprezentowano projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Konsultacje potrwają do połowy grudnia.

Wycinek z wyłożonego do wglądu projektu Studium Gorzowa Wielkopolskiego

Wycinek z wyłożonego do wglądu projektu Studium Gorzowa Wielkopolskiego

Z projektem głównego dokumentu planistycznego, wyznaczającego kierunki rozwoju miasta, a także z dołączoną prognozą oddziaływania na środowisko zapoznać można się od dziś (25 listopada) do 18 grudnia 2020 r. Projekt dostępny jest na stronie internetowej miasta gorzow.pl oraz pod adresem bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się online. Umożliwia to przyjęta w tym roku nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Gorzowski magistrat wyznaczył dwa terminy spotkać on-line.
  • 8 grudnia 2020 r. od godziny 15.00 do godziny 18.00
  • 15 grudnia 2020 r. od godziny 17.00 do godziny 20.00.

Link z dostępem do dyskusji publicznej będzie udostępniony na miejskiej stronie internetowej. Osoby chcące wziąć aktywny udział w dyskusji publicznej oraz mieć możliwość zadawania pytań online powinny zgłosić się do 3 grudnia 2020 r. na adres [email protected].