Mieszkanie Plus pod nadzorem premiera. Zmiana w ustawie o działach administracji

Dziś poznaliśmy szczegóły zmian w ustawie o działach administracji. Dotkną one w szczególności tematy związane z przestrzenią publiczną oraz polityką mieszkaniową państwa.

Ministerstwo Infrastruktury; fot. Wojciech Wojtowicz

Nastąpi zapowiadana wcześniej zmiana i przeniesienie kompetencji z Ministerstwa Infrastruktury Budownictwa. Inni są jednak adresaci – część właściwości trafi pod nadzór ministerstw ds. kultury oraz Premiera.

Architektura i estetyka przestrzeni z kulturą

W ustawie proponowana zmiana ma wzmocnić estetykę przestrzeni publicznej. Katalog spraw objętych działem “kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ma wzbogacić się o temat architektury “w zakresie estetyki przestrzeni publicznej”. Jednocześnie architektura zostanie usunięta w dziale “budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”, pojawi się tam natomiast zapis o nadzorze nad samorządami zawodowymi architektów i inżynierów budownictwa.

Autorzy zmian tłumaczą to niejasnościami co do właściwości ministrów w tym obszarze. Estetyka przestrzeni publicznej nie była wymieniona w ustawie o działach administracji rządowej. Zmiany mają wzmocnić działanie ukierunkowane na jej poprawę, jako element polityki kulturalnej państwa. Nadzorował będzie nią Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co można wiązać z grudniowym zamieszaniem dotyczącym nazw jednostek kulturalnej i badawczej. Wtedy to nazwę “Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki”, używaną wcześniej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jako roboczą nazwę jednostki badawczej, zajęła instytucja kultury.

Nadzór nad samorządem zawodowym architektów wciąż podlegał będzie do ministra właściwego do spraw budownictwa i przestrzeni, czyli obecnie: Ministra Infrastruktury.

Mieszkanie Plus nadzorowane przez Premiera

Inną przewidywaną zmianą jest nadzór nad polityką mieszkaniową państwa bezpośrednio przez Premiera. Ma wzmocnić to kluczowy rządowy program Mieszkanie Plus, który według niektórych wypowiedzi realizowany jest w zbyt wolnym tempie.

Z uwagi na kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego znaczenie rozwoju mieszkalnictwa w Polsce oraz w celu lepszej koordynacji polityki państwa w tym obszarze niezbędne jest przyznanie Prezesowi Rady Ministrów uprawnienia do wyznaczania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzorowania jej realizacji

Już jutro ustawą zająć ma się Komitet Stały Rady Ministrów. Zmiany przepisów mają wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.