Metropolia łódzka druga po śląskiej?

Senacka komisja ustawodawcza zdecydowała o złożeniu do marszałka Senatu wniosku w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie powołania łódzkiego związku metropolitalnego.

Urząd Miasta Łodzi | fot. Wojciech Wojtowicz

Urząd Miasta Łodzi | fot. Wojciech Wojtowicz

Łódzki związek metropolitalny będzie zrzeszeniem gmin województwa łódzkiego Ustawa jest zbliżona do tej już funkcjonującej, dotyczącej metropolii w województwie śląskim. Finansowanie metropolii zapewniać mają składki z gmin wchodzących w skład metropolii, wspomożone przez 5 proc. z podatku PIT zebranego wśród mieszkańców gmin tworzących metropolię, które będzie przekazywane z budżetu centralnego do budżetu metropolii.

Projekt zakłada, że związek metropolitalny będzie miał osobowość prawną i będzie tworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Pełnomocnikiem do spraw jego utworzenia ma być prezydent Łodzi.

Dzięki ustawie metropolitalnej w województwie śląskim możliwe są wspólne działania gmin w kwestiach transportu, planowania przestrzennego, rozwoju i promocji. Związek może płynnie przejąć mienie oraz zadania, na podstawie dobrowolnych  porozumień z samorządami. Ustawodawca założył możliwość zachowania trwałości realizowanych zadań, w tym projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Szef senackiej komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski stwierdził, że:

Ustawa to ważne narzędzie do wzmocnienia rozwoju całej metropolii łódzkiej

Kwiatkowski dodał, że w funduszach europejskich są specjalne pieniądze zapisane na realizację projektów w metropoliach:

Do tej pory Polska z tych środków prawie nie korzystała, bo funkcjonuje tylko jedna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Łódzka metropolia ma szanse być drugą

Próbowały Trójmiasto, Poznań i Wrocław. Dostał tylko Śląsk z Zagłębiem

To nie pierwsza próba powołania związku metropolitalnego w Polsce. W pierwszej wersji – przyjętej jeszcze za czasów rządów PO-PSL – ustawa zakładała istnienie kilkunastu związków, a warunkiem miała być liczba ludności równa co najmniej 500 tysięcy osób.  Miały one powstać 1 lipca 2016 roku. Choć ustawę przyjęto, to Rząd nowej kadencji, pod przewodnictwem Beaty Szydło, nie wydał rozporządzenia określającego tryb postępowania ws. składania wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. Miały być one wydane do końca kwietnia 2016 roku.

Blisko dwa lata temu Sejm przyjął przygotowany przez MSWiA projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

W międzyczasie podejmowano próby powołania innych związków metropolitalnych. Jeszcze w czerwcu 2016 roku samorządowcy zrzeszeni w ramach stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęli jednogłośną decyzję o chęci utworzenia związku metropolitalnego w rejonie Trójmiasta. Do Sejmu trafił też projekt ustawy autorstwa Nowoczesnej, który przewidywał możliwość powołania powołania podobnego związku metropolitalnego w województwie wielkopolskim. Projekt odrzucono w I czytaniu. Również posłowie Nowoczesnej przekonywali, że Wrocław oraz około 40 okolicznych gmin również zasługują na utworzenie takiej formy. Do dziś związek metropolitalny utworzony wyłącznie na terenie Śląska i Zagłębia.