Łódzkie: najlepsze przestrzenie publiczne 2019 roku to parki

Rozstrzygnięty został coroczny konkurs Łódzkiego Oddziału Towarzystwo Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2019. Nagroda trafi do Tomaszowa Mazowieckiego.

Park Bulwary w Tomaszowie Mazowieckim

Park Bulwary w Tomaszowie Mazowieckim | źródło: UM Tomaszów Maz.

Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę w kategorii “Zrewitalizowana Przestrzeń Publiczna” miastu Tomaszów Mazowiecki  za realizację: Park Bulwary. Park otwarto w kwietniu 2019 roku. W ramach prac nad rzeką Wolbórką powstały plaże krajobrazowe, tor do jazdy ekstremalnej na rowerze, miejsce pod park linowy, fontanny, podesty widokowe, oświetlone kładki pieszo-rowerowe i siłownia zewnętrzna. W ramach inwestycji zasadzono ponad 300 drzew, ponad 40 tysięcy krzewów i ponad 30 tysięcy bylin oraz innych roślin.

Tomaszów Mazowiecki pozyskał dofinansowanie na kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizację miejsc rekreacji i terenów zielonych w Parku Bulwary z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość dotacji wyniosła blisko 11,6 mln złotych. Inwestycja znajduje się również wśród 18 projektów nominowanych do Nagrody na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce 2020.

Park Bulwary w Tomaszowie Mazowieckim

Park Bulwary w Tomaszowie Mazowieckim | źródło: UM Tomaszów Maz.

Komisja Konkursowa przyznała także wyróżnienie w kategorii przestrzeń w zieleni za realizację Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej. Wręczenie nagrody i wyróżnienia, w związku z panującą sytuacją epidemiczną, planowane jest na IV kwartał 2020 r.