Makiety miast – nowe narzędzie w prezentacji zamierzeń planistycznych

Makiety miast są nie tylko dużą atrakcją turystyczną, ale także mogą być ważnym narzędziem przy prowadzeniu procesu planistycznego. Trzy tygodnie temu napisaliśmy o nieistniejącej już gdańskiej makiecie z lat 60-tych. Dziś przedstawimy przykłady makiet funkcjonujących.

W departamencie ds. Urbanistyki i Ochrony Środowiska stolicy Niemiec znajdują się trzy makiety miasta. Główna – w skali 1:500 – przedstawia centrum historyczne miasta, wraz z budynkami istniejącymi i przeznaczonymi do budowy. Ma rozmiar około 100 metrów kwadratowych. Poza nią funkcjonuje inna makieta w skali 1:500, pochodząca jeszcze z okresu istnienia NRD oraz makieta w skali 1:1000. Zbudowane są z płyt o wymiarach ok. 1m na 1m. Makiety są aktualizowane na bieżąco i stanowią ważne narzędzie w planowaniu przestrzennym.

Trójwymiarowy model miasta funkcjonuje w Gdynia Infobox. Jest mniejszy od berlińskiego modelu – ma jedynie 32 metry kwadratowe, jednak przedstawia aż 1700 obiektów – zarówno budynki, ale też np. statki. Makieta przedstawia zarówno istniejące obiekty (ważniejsze turystycznie przedstawiono szczegółowo i pomalowano) jak i obiekty oraz inwestycje przestrzenne, które są dopiero planowane. Obejmuje on Śródmieście i dzielnice bezpośrednio sąsiadujące z nim. Model jest aktualizowany na bieżąco, o czym informuje strona tej jednostki.

Makieta miasta może powstać w stolicy Wielkopolski. Stowarzyszenie Architektów Polskich w Poznaniu proponuje utworzenie makiety Poznania, na której mieszkańcy oraz turyści mogliby zobaczyć nie tylko obecny kształt miasta, ale także planowane w mieście inwestycje. Jak podaje poznańska „Gazeta Wyborcza” pomysł architektów pozytywnie odebrali radni miasta. Nie wiadomo jednak jeszcze czy powstanie taka makieta i gdzie będzie można ją zobaczyć.