AKTUALNOŚCI

Konferencja “Marketing Terytorialny, czyli jak wykreować miejsce w teorii i praktyce” – Poznań, 24-25.11

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej i Studenckie Koło Naukowe Marketingu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają na V ogólnopolską konferencję naukową “Marketing Terytorialny, czyli jak wykreować miejsce w teorii i praktyce”, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2014r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (sala 236A, II piętro)

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z marketingiem terytorialnym i jego wpływem na rozwój miejsc, w szczególności miast.

Celem konferencji jest prezentacja teoretycznych i praktycznych aspektów stosowania marketingu terytorialnego, nowych tendencji w marketingowym planowaniu i zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, kreowaniem marek terytorialnych ze szczególnym uwzględnieniem turystyki metropolitalnej i luksusowych rewitalizacji. Pragniemy także poruszyć problematykę PR w mieście.

Dodatkowo konferencja ma na celu umożliwienie uczestnikom praktycznego zmierzenia się z problematyką marketingu terytorialnego w mieście poprzez udział w warsztatach.

Obszary tematyczne konferencji*:

 1. Planowanie marketingowe w marketingu terytorialnym
 2. Zarządzanie marketingowe (tworzenie marketingowych dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym i regionalnym)
 3. Dyplomacja publiczna (PR w mieście)
 4. Marketing terytorialny w sieci
 5. Turystyka metropolitalna
 6. Tożsamość marki miasta
 7. Marketing miejsc luksusowych i luksusowe rewitalizacje
 8. Dobre praktyki w marketingu miejsc

*W przypadku powielenia tematu decyduje wybór dokonany przez opiekuna Koła.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Opłata konferencyjna

Dla uczestników spoza Poznania:

100 zł (2 obiady i 2 przerwy kawowe <catering>, materiały konferencyjne, uczestnictwo w warsztatach)

Dla uczestników z Poznania:

50,00 zł (2 przerwy kawowe <catering>, materiały konferencyjne, uczestnictwo w warsztatach)

Zgłoszenie

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie:

http://formularzmarketingterytorialny2014.pro-linuxpl.com/

W przypadku opcji z referatem prosimy o wysłanie abstraktów na adres  [email protected]m

Organizator przewiduje wydanie publikacji pokonferencyjnej w postaci monografii – w tym przypadku referat może być zakwalifikowany do publikacji jedynie jeśli przedstawia rozwiązanie problemu badawczego. O zakwalifikowaniu się referatu do publikacji decyduje opiekun Koła w związku z ograniczonymi możliwościami ilości opublikowanych referatów w monografii. Dodatkowe wymagania dla referatów chcących znaleźć się w publikacji zostaną podane po zakończeniu konferencji naukowej.

Terminy

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestników konferencji oraz uczestników wygłaszających referat wraz z tematem referatu (czas prezentowania referatu nie powinien przekroczyć 15 minut) i abstraktem (max. 10 zdań) do dnia 30 października 2014 r.

Przesłanie prezentacji multimedialnej: do 20 listopada 2014 r.

Płatność

Termin wpłynięcia opłaty konferencyjnej do dnia 10 listopada 2014 r. na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny

BZ WBK S.A. III/O Poznań 54 1090 1359 0000 0000 3501 8918 OBOWIĄZKOWO w tytule przelewu: „konferencja SKNGP 2014 marketing terytorialny”

Wpłaty należy wnosić po otrzymaniu informacji zwrotnej, potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia. Liczba miejsc dla uczestników konferencji jest ograniczona.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, o uczestnictwie w konferencji decydować będzie kolejność wypełnienia formularza zgłoszenia.

UWAGA!

 1. Faktury wystawiane są TYLKO I WYŁĄCZNIE na płatnika (np. jeśli chcą Pastwo otrzymać fakturę na uczelnię, przelew MUSI BYĆ wykonany z konta uczelni, NIE z poszczególnych prywatnych kont).
 2. O konieczności wystawienia faktury imiennej prosimy poinformować w formularzu zgłoszenia i PRZED dokonaniem płatności. Na firmy, uczelnie faktury wystawiane są automatycznie z zastrzeżeniem pkt. 1.
 3. Opłaty NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

Nocleg:

Organizatorzy nie zapewniają noclegu dla uczestników. Proponowane hostele w pobliżu UEP:

Poco-Loco-Hostel

ADRES: ul.Taczaka 23, 61-819 Poznań TELEFON: +48 61 88 33 470,

+48 796 230 555

CENA: 45zł (po zniżce grupowej)

E-MAIL: [email protected]

Cinnamon

ADRES: ul. Gwarna 10, 61-703 Poznań TELEFON: +48 61 851 57 57

E-MAIL: [email protected] Cena: 40 zł

W hostelu są 43 miejsca.

Melody Hostel

ADRES: ul. Stary Rynek 67, wejście – ul. Kozia 16 61-835 Poznań

TELEFON: +48 61 851 60 60 +48 792 742 752 E-MAIL: [email protected]

Cena: ok. 45 zł.

Fusion Hostel

ADRES: ul. św. Marcin 66/72, 61-808 Poznań

TELEFON: +48 61 852 12 30

E-MAIL: [email protected]

CENA: 39zł (śniadanie +8 zł)

Kontakt do organizatora: Izabela Stefaniak – prezes SKNGP Tel 662682231

e-mail konferencyjny [email protected]

Bieżące informacje o konferencji na stronie  www.skngp.ue.poznan.pl oraz na profilu SKNGP na facebook.com

Wstępny harmonogram konferencji*:

Dzień pierwszy (24 listopada 2014 r.)

 • godz. 9:00 rozpoczęcie konferencji

Sesja I – pierwszy blok tematyczny – wykład prelegenta – referaty studentów

 • godz. 11:00 przerwa kawowa

Sesja II – drugi blok tematyczny – wykład prelegenta – referaty studentów

 • godz. 13:30 obiad

Sesja III – trzeci i czwarty blok tematyczny

– wykład prelegenta – referaty studentów

 • godz. 15:30: warsztaty
 • godz. 20:00: wyjście integracyjne

Dzień drugi (25 listopada 2014 r.)

 • godz. 9:00

Sesja I – piąty blok tematyczny – wykład prelegenta – referaty studentów

 • godz.11:00 przerwa kawowa

Sesja II – szósty blok tematyczny – wykład prelegenta – referaty studentów

 • godz. 13:30 obiad

Sesja III – siódmy i ósmy blok tematyczny

– wykład prelegenta – referaty studentów

 • godz. 16:00 Zakończenie konferencji i NIESPODZIANKA

*organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.