Łódź: ruszyło głosowanie do budżetu obywatelskiego

Od 16 września mieszkańcy Łodzi mogą głosować w budżecie obywatelskim na rok 2018.

fot. Zorro2212 | Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0

W V edycji łódzkiego budżetu zgłoszono aż 1131 projektów. 251 z nich to projekty ponadosiedlowe, najwięcej projektów dzielnicowych zgłosili mieszkańcy Bałut. Jedna czwarta wszystkich zgłoszonych pomysłów dotyczy edukacji, dzieci i młodzieży, kolejnymi najbardziej popularnymi kategoriami są: infrastruktura drogowa oraz sport i rekreacja. Pozytywną weryfikację przeszło 730 zadań i to one znajdują się na kartach do głosowania.

Miasto zostało podzielone na 36 osiedli. Każde z nich otrzymało kwotę podstawową 200 tys., która została uzupełniona proporcjonalnie do liczby mieszkańców (LISTA). Pula przeznaczona na zadania osiedlowe łącznie wynosi 30,01 mln zł. Na zadania ponadosiedlowe przeznaczono 9,09 mln zł. Łącznie łodzianie zdecydują o przeznaczeniu 40 mln zł.

Głosować można na dwa sposoby: poprzez internet bądź oddając kartę papierową. Prawo głosu mają wszyscy mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat. Zagłosować można na maksymalnie 10 projektów – 5 ponadosiedlowych oraz 5 osiedlowych (w jednym, wybranym osiedlu, niekoniecznie zgodnym z miejscem zamieszkania).

Internetowo można wskazać projekty do 8 października 2017 roku do godziny 24:00, za pośrednictwem kart papierowych głosowanie trwa do 1 października 2017 roku. Głosowanie tradycyjne, odbywa się w 15 punktach na terenie całego miasta. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub potrzebujące pomocy mogą zagłosować w specjalnie przygotowanych punktach głosowania internetowego.

Wyniki głosowania poznamy do 21 października.

strona internetowa łódzkiego budżetu obywatelskiego | regulamin

 

Więcej informacji o budżetach obywatelskich: