Konferencja oraz warsztaty: Eco-Logical Industry – Kraków, 18-22.05

Koło Naukowe Polityki Regionalnej działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie serdecznie zaprasza na Międzynarodową Konferencję i Warsztaty Urbanistyczne (VI edycja ogólnopolska) „Eco-logical industry, planning in harmony with nature”, które odbędą się w dniach 18–22 maja 2015 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Eco-Logical Industry

Eco-Logical Industry

Celem wydarzenia jest przybliżenie tematyki projektowania i funkcjonowania parków ekoprzemysłowych, rozumianych jako zespół powiązanych wzajemnie przedsiębiorstw skupionych na pewnym obszarze, gdzie – poprzez współpracę z otoczeniem – tworzą pewnego rodzaju ekosystem. Idea sprowadza się do wykorzystania strumieni odpadów jako surowców w procesie produkcyjnym innego (najlepiej blisko położonego) przedsiębiorstwa. Zakłady w ramach symbiozy przemysłowej wymieniają nadwyżki materiałów i energii, jak również współdziałają w celu ograniczenia kosztów działalności, wdrożenia nowoczesnych i ekologicznych technologii. Istniejące powiązania stają się opłacalne dla wszystkich uczestników i powodują powstanie efektu synergii.

Szczegółowy zakres projektu obejmował będzie rejon powstającego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Poruszymy kwestie ekonomiczne, ekologiczne, przestrzenne oraz społeczne, a także zapoznamy się z przykładami tego typu obiektów na świecie. Zwrócimy uwagę na szanse rozwoju parków ekoprzemysłowych w Polsce, naukę planowania terenów przemysłowych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Efektem warsztatów będzie przelanie na papier zdobytej wiedzy w postaci autorskich koncepcji zagospodarowania terenu wokół Spalarni, strategii pozytywnego wizerunku tego obiektu, projektu publicznego parku nadrzecznego stanowiącego zieloną wizytówkę okolicy, czy systemu symbiotycznych powiązań pomiędzy lokalnymi przedsiębiorstwami. Poszerzymy swoją wiedzę na temat projektowania urbanistycznego uprzemysłowionych obszarów, wtapiania w lokalny krajobraz obiektów powszechnie postrzeganych jako uciążliwe, czy niechciane.

Bardzo aktualny temat Spalarni skłonił nas, aby w czasie warsztatów spojrzeć na ów aspekt możliwie najszerzej. Chcemy rozważyć jego znaczenie dla poszczególnych grup społecznych – inwestorów, deweloperów, urbanistów, architektów, badaczy, ekologów i oczywiście okolicznych mieszkańców. Nadrzędną ideą warsztatów jest zatem przybliżenie funkcjonowania parków ekoprzemysłowych, wpisanie „przemysłowych wysp” w istniejącą już tkankę miasta oraz powiększenie świadomości społecznej Krakowian.

Nad wydarzeniem czuwa Pan Jarosław Tabor z zespołu Miejskiego Architekta Krajobrazu Miasta Krakowa. Współpracujemy również z Krakowskim Holdingiem Komunalnym, który jest odpowiedzialny za wdrożenie przedsięwzięcia budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Szczegółowe informacje o zapisach na warsztaty „Eco-logical industry, planning in harmony with nature”, terminie zgłoszeń oraz opłat znajdują się w regulaminie wydarzenia oraz w formularzach zgłoszeniowych (w kolejnych załącznikach). Dodatkowe informacje oraz aktualności organizacyjne będą pojawiały się na stronie oraz drogą mailową. Pytania prosimy kierować na adres: [email protected]. Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godziny 20:00 drogą mailową na adres Organizatorów: [email protected]. Koszt udziału w warsztatach wynosi 250 zł dla uczestników spoza Krakowa i 100 zł dla studentów krakowskich uczelni.

REGULAMIN WYDARZENIA

RAMOWY PROGRAM WYDARZENIA:

Dzień I (18 maja 2015 r.) Część teoretyczna i szkoleniowa:

 • 10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników konferencji 10:30 – 11:00 Otwarcie konferencji, powitanie gości
 • 11:00 – 13:00 Wykłady specjalistów cz. I (przewidywana przerwa kawowa)
 • 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
 • 14:00 – 16:00 Wykłady specjalistów cz. II
 • 16:00 – 17:00 Podział na grupy projektowe, przedstawienie zakresu i obszaru projektowego, omówienie przykładowych koncepcji projektowych oraz wymogów konkursowych
 • 19:00 – Spotkanie integracyjne

Dzień II (19 maja 2015 r.) Część wycieczkowa i szkoleniowa:

 • 8:00 – 13:00 Wyjazd w teren, zapoznanie z obszarami projektowymi
 • 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
 • 15:00 – 18:00 Cykl szkoleń
 • 20:00 – Spacer po Krakowie

Dzień III i IV (20-21 maja 2015 r.)

 • 8:00 – 13:00 Praca w grupach
 • 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
 • 15:00 – 19:00 Praca w grupach
 • 20:00 – Krakowski Rynek wieczorową porą

Dzień V (22 maja 2015 r.)

 • 9:30 – 9:45 Powitanie gości, przedstawienie członków Jury
 • 9:45 – 12:30 Prezentacja prac konkursowych przez wszystkie grupy
 • 12:30 – 13:00 Przerwa kawowa (obrady Jury)
 • 13:00 – 13:15 Podsumowanie prac konkursowych
 • 13:15 – 13:30 Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, podsumowanie konferencji
To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.