AKTUALNOŚCI

Konferencja „Miasto 2.0 – Smart City” – Warszawa, 19.10.2015

Miasto 2.0 – Smart City to jedyna konferencja oparta na konkretnych wdrożeniach, case study najciekawszych realizacji w Polsce.

smartcity-banner

19 października w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, odbędzie się spotkanie  organizowane przez Magazyn Computerworld, podczas którego zaproszeni przedstawiciele takich miast jak np. Warszawa, Bydgoszcz, Gliwice, Kraków, Szczecin, Rzeszów, Kielce opowiedzą o skutecznie przeprowadzonych wdrożeniach idei inteligentnego miasta w zakresie:

  • transportu,
  • energii,
  • gospodarki komunalnej
  • społeczeństwa informacyjnego.

Zapewnienie długoterminowej stabilności ekonomicznej i ekologicznej jest stałym wyzwaniem przed którym stoją władze miast. Konferencja Miasto 2.0 pozwoli zrozumieć w jaki sposób najnowsze technologie mogą zostać wykorzystane do tworzenia nowoczesnych, niskoemisyjnych, dobrze skomunikowanych i atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów miast.

Zapraszamy Państwa na prezentacje prawdziwych rozwiązań, które przyniosły sukces ich realizatorom.

Spotkanie uświetni także m.in. wystąpienie Pana Ministra Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a także dyskusja ekspertów oraz rozstrzygnięcie Konkursu na Lidera Miejskich Innowacji.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału przedstawicieli m.in. władz samorządowych, przedsiębiorstw miejskich i zarządów miast

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://www.computerworld.pl/konferencja/SmartCity2015

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.