AKTUALNOŚCI

Konkurs na przebudowę Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie rozstrzygnięty

16 października podczas konferencji prasowej ogłoszono wyniki Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.

Zadaniem konkursowym było opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.   Złożono 150 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, do składania prac zostało zaproszonych 128 Uczestników, a finalnie złożone zostały 22 prace. Zwycięską pracą okazał się projekt pracowni Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. z Lublina.

nowy_gmach_500

Uzasadnienie wyboru pracy:

Pierwszą nagrodę przyznano za innowacyjne, konsekwentnie przeprowadzone rozwiązanie stwarzające funkcjonalną i elastyczną przestrzeń wystawienniczą oraz niezwykle atrakcyjne przestrzenie ogólnodostępne. Wartością pracy jest potraktowanie przyjaznych środowisku technologii jako czynnika budowy formy architektonicznej, co pozwala uczynić problematykę ekologiczną częścią przesłania ideowego budynku. Projekt stwarza szanse wykreowania wnętrza muzealnego o unikatowym charakterze, przełamującego stereotypowe wyobrażenia, a jednocześnie zachowującego wartości artystyczne historycznego budynku. Sąd konkursowy podkreślił wartość przemyślanego rozwiązania urządzenia terenu wokół Muzeum, zwłaszcza po jego północnej stronie.

Wystawa Pokonkursowa otwarta jest w dniach 16 października – 22 listopada 2015, w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków. Otwarta dyskusja pokonkursowa powiązana z prezentacją prac odbędzie się 18 listopada 2015 w tym samym miejscu. Więcej na stronie internetowej Muzeum.