Razem bez barier! Warszawa przyjazna wszystkim mieszkańcom

Na początku kwietnia br. ruszył projekt „Razem bez barier. Warszawa przyjazna wszystkim mieszkańcom” realizowany przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze przy wsparciu środków z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu i dyskryminacji osób z niepełnosprawnością, matek prowadzących wózki z dziećmi oraz ludzi starszych, którzy mają trudności ze sprawnym i wygodnym poruszaniem się po Warszawie.

Warszawa cały czas dynamicznie się rozwija, jednak pod względem infrastruktury nadal nie jest miastem w pełni przyjaznym dla wszystkich mieszkańców. W wielu miejscach wciąż nie ma przejść naziemnych, utrudnione jest też dotarcie do niektórych przystanków. Odczuwają to zwłaszcza osoby z niepełnosprawnością, rodzice prowadzący wózki z dziećmi i osoby starsze, którzy na co dzień napotykają liczne przeszkody uniemożliwiające im bezpieczne i wygodne poruszanie się po mieście.

Władze miasta, mimo środków przeznaczanych każdego roku na dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób z trudnościami z poruszaniem się, nie dbają w wystarczający sposób o ich interesy i nie traktują ich priorytetowo. Wiele rozwiązań w stolicy nie ułatwia życia mieszkańcom. Przykładem są kosztujące dziesiątki milionów inwestycje w kładki nad ulicami, w połowie przypadków nie pozwalające takim osobom przedostać się na drugą stronę ulicy.

Duża część inwestycji w stolicy to inwestycje nietrafione, zakładające „estetyzację”, a nie prawdziwą modernizację przestrzeni publicznej. Wiele remontów nie jest nazywanych remontami a „odświeżeniami” czy „estetyzacjami”, by uniknąć obowiązków zapisanych w prawie budowlanym. Regularnie zdarza się, że inspektorzy odpowiedzialni za odbiór inwestycji nie zwracają uwagi na spełnianie podstawowych wymogów zapisanych w prawie (np. zrównania na przejściu dla pieszych chodnika z jezdnią, aby umożliwić przekroczenie jezdni na wózku).

Wciąż nie udało się również dostosować głównych stołecznych dworców do potrzeb osób z wózkami, na wózkach lub z trudnościami w poruszaniu się. Dworce Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia do dziś nie zostały wyposażone w podjazdy i podnośniki. Gdy jakieś rozwiązania są wdrażane na dworcach, zazwyczaj cechują się niską jakością i wysoką awaryjnością, w praktyce nie rozwiązując problemów, a jedynie je maskując. Podobnie wygląda sytuacja w przejściach podziemnych.

Dużym problemem dla osób z niepełnosprawnością, matek i osób starszych jest również niewystarczająca empatia ze strony kierowców, współpasażerów i uczestników ruchu. Wymienione grupy często potrzebują pomocy ze strony prowadzących autobusy podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. Na co dzień widoczne są też problemy z gwałtownymi manewrami wykonywanymi przez kierowców, bez brania pod uwagę potrzeb osób starszych.

Celem działań prowadzonych w ramach projektu „Razem bez barier. Warszawa przyjazna wszystkim mieszkańcom” jest przede wszystkim eliminacja przyczyn i przejawów wykluczenia, a także podniesienie świadomości na temat problemu i jego rozwiązań. Poprzez działania interwencyjne, doradztwo, aktywizację dyskryminowanych, nagłaśnianie problemu i edukację społeczną projekt przyczyni się do umożliwienia wszystkim mieszkańcom stolicy łatwego korzystania z przestrzeni publicznej.

Z myślą o osobach doświadczających trudności z poruszaniem się po Warszawie zaplanowano bezpłatne e-doradztwo (mieszkańcy mogą pisać na adres: [email protected]) oraz dyżury telefoniczne konsultanta. Dyżury będą odbywać się w każdy czwartek między godziną 14.30 a 17.00 pod numerem telefonu: (22) 621-77-77.

 

Zapraszamy również do śledzenia profilu projektu na facebooku:

https://www.facebook.com/pages/Razem-bez-barier/667866473320055?fref=ts

EOG