Konsultacje zagospodarowania warszawskiego Pola Mokotowskiego już w kwietniu

Warszawskie Pole Mokotowskie zmienia się. Miasto rozpoczyna proces konsultacji społecznych zagospodarowania parku. W planach są spacery badawcze, warsztaty projektowe czy punkty konsultacyjne podczas wydarzeń organizowanych na Polu Mokotowskim. Start konsultacji społecznych jeszcze w kwietniu.

Przyłączenie do Pola Mokotowskiego nowego terenu po bazie MPO, która znajdowała się na tyłach Biblioteki Narodowej, umożliwiło scalenie z parkiem obszaru znajdującego się na północ od Biblioteki (między ul. Wawelską a Al. Niepodległości). Te działania dają nowe możliwości organizowania przestrzeni. Konsultacje społeczne mają przynieść odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tego parku, w tym terenu proponowanego jako miejsce spacerów i rekreacji dla właścicieli psów.

Konsultacje będą prowadzone przez stołeczny ratusz, przy wsparciu Biblioteki Narodowej, Programu Pierwszego Polskiego Radia oraz Klubu Gaja. Proces konsultacji będzie dotyczył planów użytkowania Pola Mokotowskiego (również w kontekście przyszłych edycji budżetu partycypacyjnego), zagospodarowania północno-wschodniej części parku, w tym terenu przyłączonego do parku odzyskanego po bazie MPO oraz części parku dedykowanej warszawiakom z czworonogami.

Miasto planuje wykorzystanie wielu form konsultacji, w tym m.in.:

  • spacerów badawczych w terenie;
  • punktów konsultacyjnych z makietą/planszą w czasie wydarzeń na Polu Mokotowskim (np. w trakcie Dnia Ziemi);
  • warsztatów projektowych dotyczących zagospodarowania północno-wschodniej części Pola Mokotowskiego (z makietą/planszą) – dla zainteresowanych mieszkańców oraz warsztat dedykowany dla młodzieży;
  • warsztatów dotyczących tzw. „planu dla Pola Mokotowskiego”, czyli tego, jakie funkcje powinny spełniać poszczególne części parku (spotkania warsztatowe z różnymi grupami zainteresowanych mieszkańców);
  • możliwość składania uwag drogą elektroniczną i tradycyjną.

Konsultacje rozpoczną się najprawdopodobniej 26 kwietnia 2015 r. podczas Dnia Ziemi i potrwają prawdopodobnie do końca miesiąca.

Szczegółowy plan i harmonogram konsultacji będą dostępne na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl.