AKTUALNOŚCI

Konferencja: MIASTO DLA LUDZI – Wrocław, 30-31.05

Koło Naukowe Aktywizacji Architektury Mieszkaniowej i Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej Doktorantów MIASTO DLA LUDZI. Temat konferencji dedykowany jest problematyce życia we współczesnych miastach.

ONZ szacuje, że do roku 2050 prawie 80% ludności świata będzie zamieszkiwało ośrodki miejskie, równocześnie ma nastąpić wzrost populacji ludzkiej do liczby dziesięciu miliardów z obecnych siedmiu. Już dziś większa część ludności świata żyje w ośrodkach miejskich. W związku z tym faktem postanowiliśmy dołączyć do naukowej dyskusji toczącej się obecnie w szerokim zakresie interdyscyplinarnym dotyczącej problematyki życia człowieka we współczesnych miastach.

Współczesne miasta ukształtowane zostały poprzez ogromną liczbę czynników: kulturowych, społecznych, ekonomicznych, historycznych, geograficznych… Miasto ciągle się przeobraża. Teraz to my mamy wpływ na charakter tego przeobrażenia. Choć tematykę współczesnego miasta podejmować można pod różnymi kątami, wierzymy, że to człowiek jest elementem centralnym, wokół którego powinna się toczyć dyskusja o współczesnym środowisku zabudowanym. Pragniemy zachęcić do udziału w dyskusji dotyczącej następujących zagadnień:

 1. Przestrzeń publiczna dla ludzi – jak tworzyć, rewitalizować, aktywizować, uatrakcyjniać miejsca wspólne w mieście?
 2. Miasto jako dom dla ludzi – zagadnienia podejmujące aspekty mieszkalnictwa.
 3. Perspektywa miasta dla ludzi – jakie działania mogą podjąć architekci, urbaniści, projektanci, również specjaliści innych dziedzin (m.in. aspekty ekonomiczne, ekologiczne) w celu kreowania miast dla ludzi?
 4. Aktywni ludzie w mieście – jakie działania (m.in. inicjatywy społeczne, polityczne) można podjąć w celu włączenia mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu i kształtowaniu miasta?
 5. Miasto dla wszystkich – zagadnienia oscylujące wokół aspektów udostępnienia miasta wszystkim mieszkańcom i odwiedzającym, bezpieczeństwa i społecznego wykluczenia: problematyka niepełnosprawności, ludzi starszych w mieście, obcokrajowców itp.

Wszystkich zainteresowanych doktorantów uczelni wyższych zapraszamy na Konferencję Naukową Doktorantów MIASTO DLA LUDZI, która odbędzie się 30 i 31 maja 2014 roku we Wrocławiu. Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Aktywizacji Architektury Mieszkaniowej i Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Mamy nadzieję, że to spotkanie w szerokim gronie młodych pracowników nauki różnorodnych specjalizacji pozwoli na przygotowanie karty miasta – jego kierunków rozwoju i naszej ingerencji w jego tworzenie, a także pozwoli na wszechstronne dyskusje i interdyscyplinarną wymianę doświadczeń.

ORGANIZATOR KONFERENCJI:

 • Koło Naukowe Aktywizacji Architektury Mieszkaniowej
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

MIEJSCE KONFERENCJI:
Zintegrowane Centrum Studenckie Politechniki Wrocławskiej Budynek C-13
Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25,

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

 • dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, prof. Politechniki Wrocławskiej – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Janusz Dobesz – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło – Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński – Politechniki Krakowskiej
 • prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska – Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska – Politechniki Krakowskiej
 • prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska – Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg – Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. arch. Robert Masztalski, prof. Politechniki Wrocławskiej
 • dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka, prof. Politechniki Wrocławskiej

TERMINY:

 • Przyjmowanie zgłoszeń i streszczeń do 30.03.2014
 • Kwalifikacja abstraktu do konferencji 18.04.2014
 • Wykonanie opłaty konferencyjnej do 28.04.2014
 • Przesłanie pełnego artykułu/posteru 08.05.2014
 • Wykonanie opłaty konferencyjnej do 28.04.2014

OPŁATY:
350 zł/os. (zawiera koszty udziału w konferencji, publikacji pokonferencyjnej oraz udział w bankiecie)

PUBLIKACJA:
Planowana jest monografia pokonferencyjna w wersji elektronicznej (4 pkt)

BIURO KONFERENCJI:
Koło Naukowe Aktywizacji Architektury Mieszkaniowej
Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
ul. Bolesława Prusa 53/55, pok. 237,
50-317 Wrocław
adres e-mailowy: [email protected], www: http://miastodlaludzi2014.wix.com/konferencja

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • mgr inż. arch. Anna Miśniakiewicz
 • mgr inż. arch. Aleksandra Omiotek
 • mgr inż. arch. Dorota Waszak
 • mgr inż. arch. Magdalena Wąsowicz
 • mgr inż. arch. Agnieszka Zimna
 • mgr inż. arch. Agata Żelaznowska – Główny Koordynator, kontakt: [email protected]
To wydarzenie znajduje się także w  naszym kalendarzu.