AKTUALNOŚCI

Konkurs: “TEORIA” Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Ruszyła II edycja konkursu TEORIA, skierowanego do absolwentów kierunków architektonicznych z uczelni w Polsce i zagranicą, którzy mogą zgłaszać się indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach w towarzystwie absolwentów studiów I stopnia w innych specjalnościach, jak np. historia sztuki, socjologia, psychologia środowiskowa, dyscypliny artystyczne, techniczne i inne. Zadaniem dla uczestników jest przygotowanie pracy z dziedziny relacji architektury i kultury. Zwycięski tekst będzie wydany w limitowanej, dwujęzycznej edycji. Kolejne zwycięskie projekty utworzą serię wydawniczą fundacji „Kultura architektury – architektura kultury”.

Od 26 marca 2014 r. kandydaci z Polski i z zagranicy mogą zgłaszać się do konkursu TEORIA, którego organizatorem jest Fundacja im. Stefana Kuryłowicza. Zadanie konkursowe polega na napisaniu pracy teoretycznej – eseju, poświęconego relacji kultury z architekturą. Celem inicjatywy jest rozwój teoretycznych podstaw architektury, wywołanie debaty o tym, jak relacje kultury i architektury budują specyfikę tej ostatniej, wpływają na jej związki z życiem społecznym, artystycznym, politycznym.

Prace w języku angielskim można nadsyłać do 26 lipca 2014 r. po wcześniejszym zarejestrowaniu się (do 26 czerwca br.) na stronie konkursowej Fundacji www.fundacja-sk.pl. Zwycięzca zostanie ogłoszony 26 października br., a wydrukowana praca uroczyście zaprezentowana i wręczona laureatowi 26 marca 2015 r. w rocznicę urodzin Patrona Fundacji.

„Konkurs TEORIA jest pierwszym seryjnym konkursem w Polsce, który nagradza młodych architektów nie za ich projekty, ale za teoretyczną refleksję nt. architektury i kultury. Chcemy zachęcać młodych do czynnego udziału w dyskusji nad architekturą, bo ich głos jest ważny i powinien towarzyszyć planom, architektonicznym, wizjom, jak też realizowanym już budynkom i przestrzeniom” – mówi prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz, Przewodnicząca Rady Fundacji.

Zgłoszenia można nadsyłać indywidualnie lub w zespole dwuosobowym. Nagrodą w konkursie jest fundusz w wysokości 15.000 pln, który zostanie przeznaczony na dwujęzyczne wydanie pracy w liczbie 100 egzemplarzy oraz udostępnienie jej w elektronicznej wersji do pobrania dostępnej on-line. Zwycięzca otrzyma 10 egzemplarzy autorskich swojej pracy.

JURORZY i JURORKI II edycji konkursu TEORIA

1arch. Ewa P. Porębska – redaktor naczelna miesięcznika Architektura- Murator, wiceprezes wydawnictwa MURATOR SA. Od lat popularyzuje najlepsze wzorce architektury zarówno w Polsce jak i zagranicą. Członkini Rady Ekspertów Nagrody European Price for Urban Public Space, w latach 2008-2010 jurorka World Architecture Festiwal w Barcelonie, w 2013 roku powołano ją do jury najbardziej prestiżowej europejskiej nagrody w dziedzinie architektury im. Miesa van der Rohe. Członkini Rady Muzeum Architektury we Wrocławiu. Autorka wielu publikacji na tematy związane z architekturą i współtwórca kilkunastu wystaw. Członkini Rady Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

2

prof. arch. Rainer Mahlamäki – jest dziekanem ds. edukacji na Wydziale Architektury na Uniwersytecie w Oulu, Finlandia. Profesor jest głównym projektantem Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, które powstało przy współpracy z Pracownią Architektoniczną Kuryłowicz & Associates. Pracownia Lahdelma & Mahlamäki Architects, której jest partnerem, realizuje wszelkie typy projektów użyteczności publicznej w Finlandii, jak szkoły, szpitale, muzea, oraz projekty na zlecenia prywatne. Laureat licznych nagród architektonicznych. W latach 2007-2011 był prezesem Fińskiego Związku Architektów (SAFA).

3prof. Jacek Purchla – historyk sztuki i ekonomista, specjalista z zakresu dziedzictwa kulturowego i historii miast, krakowianista. Założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta wielu uczelni zagranicznych, laureat nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora. Autor licznych publikacji w jęz. polskim i niemieckim. Członek Rady Fundacji im. Stefana Kuryłowicza.

4prof. Wiktor Jędrzejec – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kierownik studiów wieczorowych Wydziału Grafiki, gdzie prowadzi Pracownię Kompozycji Brył i Płaszczyzn, a od 2004 r. także Pracownię Podstaw Projektowania Książki. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Współpracownik wielu wydawnictw, m.in. PIW, Epoka, Wydawnictwo MON, Twój Styl.

Agnieszka Tratkiewicz-Nawrocka – absolwentka Wydziału Architektury na Politechnice Warszawskiej. Właścicielka wydawnictwa Agencja KANON. Laureatka nagród za prace i publikacje książkowe (Ministerstwo Kultury
i Ministerstwo Budownictwa). Autorka i administrator serwisu internetowego OW SARP 2002-2013. Pomysłodawca i koordynator projektu “Pamięć miasta. Architektura Warszawy i jej projektanci” (www.pamiecmiasta.pl), promującego dziedzictwo architektury warszawskiej i środowisko warszawskich twórców. Współtwórca i wydawca serii książkowej Fundacji im. Stefana Kuryłowicza “Kultura architektury – architektura kultury”.

To wydarzenie znajduje się także w  naszym kalendarzu.