AKTUALNOŚCI

Konferencja: Inteligentne zarządzanie nowoczesną gminą

Inteligentne zarządzanie nowoczesną gminą – to temat konferencji, która odbyła się w dniu 4 lutego 2016r. w położonym nad samym brzegiem Jeziora Rożnowskiego hotelu Heron Live Hotel. Konferencja została zorganizowana przez Gminę Gródek nad Dunajcem wspólnie z partnerami: firmą INSPE-PROJEKT, Schreder oraz TOP8000.

Konferencja miała na celu zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań wspomagających zarządzanie gminami poprzez wykorzystanie zaawansowanych możliwości oferowanych przez systemy informacji przestrzennej oraz nowoczesne i rozbudowane systemy oświetlenia z możliwością komputerowego, zdalnego zarządzania.

W konferencji udział wzięli zaproszeni przedstawiciele, w tym głównie burmistrzowie, wójtowie oraz sekretarze – czyli osoby bezpośrednio związane z zarządzaniem gminą i kierowaniem pracą urzędu.

Konferencję otworzył Mieczysław Hajduga – Zastępca Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem, który dokonał prezentacji Gminy wspominając także o ostatnio realizowanych projektach wpływających między innymi na poprawę atrakcyjności Pogórza Rożnowskiego. Przechodząc do głównego tematu konferencji opowiedział o zrealizowanym w roku 2015 wdrożeniu systemu informacji przestrzennej. Wskazał na szereg korzyści płynących z codziennego wykorzystania możliwości systemu w urzędzie – m.in. sprawniejszą obsługę petentów, oszczędność czasu czy też wykorzystanie informacji podczas sesji i narad.

Rafał Szczerba, Kierownik działu marketingu i sprzedaży firmy INSPE-PROJEKT z Tarnowa przedstawił zagadnienia związane z efektywnym zarządzaniem informacją przestrzenną w gminach. W wystąpieniu podkreślił, że systemy informacji przestrzennej stają się obecnie standardem w gminach i narzędzie to będzie z czasem wykorzystywane w jeszcze większym stopniu. Aby systemy te były jednak wykorzystywane optymalnie, niezbędne jest szersze spojrzenie na temat wdrażania SIPu w urzędach. Decyzje o kształcie i sposobie funkcjonowania systemu powinny być podejmowane w uzgodnieniu z większością referatów i przy aktywnym udziale burmistrzów i wójtów. Dużą uwagę poświęcono funkcjom jakie powinien spełniać efektywny system informacji przestrzennej. Zaznaczono, że SIP to nie tylko prezentacja danych ale również szereg innych możliwości oraz czynności wykonywanych podczas jego wdrożenia i dalszego funkcjonowania. Podczas prezentacji zostały omówione także sposoby pozyskiwania danych, ich przetwarzania i wymiany, również w kontekście prawnym.

Daniel Kutryb, Dyrektor ds. handlowych z firmy Schreder specjalizującej się w technice oświetleniowej zaprezentował przykłady modernizacji oświetlenia ulicznego m.in. w Krakowie i Gdańsku. Wskazał na bardzo duże oszczędności wynikające z wymiany przestarzałych opraw oświetleniowych o dużych mocach na nowoczesne oświetlenie uliczne w technologii LED. Zwrócono uwagę, iż wymiana oświetlenia to nie tylko mniejsze koszty eksploatacji ale także poprawa komfortu dzięki polepszonemu wskaźnikowi oddawania barw. Podczas prezentacji pokazane zostały również nowoczesne rozwiązania, które mogą łączyć w sobie funkcje oświetlenia, monitoringu, udostępniania łączności WiFi, a także możliwości inteligentnego, zdalnego zarządzania cała siecią oświetlenia w dedykowanym programie komputerowym.

W konferencji głos zabrali także przedstawiciele Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – Elżbieta Jędrzejek-Półtorak, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Agata Syjud, Inspektor tegoż referatu. W wystąpieniu wskazane zostały powody wdrożenia SIP w Urzędzie oraz czynniki, które zdecydowały o wyborze konkretnego rozwiązania – w tym bezterminowa licencja na nieograniczoną liczbę stanowisk oraz brak konieczności stałego połączenia z Internetem podczas pracy w ramach części systemu wykorzystywanej po stronie urzędu. Omówione zostały także poszczególne moduły systemu wraz ze wskazaniem osiągniętych korzyści z punktu widzenia pracownika.

Ostatni referat na konferencji wygłosił Krzysztof Luszowiecki, Prezes zarządu firmy INSPE-PROJEKT  który zaprezentował propozycje związane z rozwojem, oferowanego i funkcjonującego w gminach z regionu, autorskiego systemu Informacji Przestrzennej IPmap. Zostały przedstawione m.in. narzędzia pozwalające na poprawienie efektywności zarządzania w jednostkach administracji samorządowej.

Konferencja zakończyła się wspólnym lunchem, podczas którego już w mniej formalnej atmosferze dyskutowano o aktualnych, lokalnych sprawach oraz wymieniano poglądy na temat rozwiązań zaprezentowanych podczas prezentacji.