AKTUALNOŚCI

Warszawa: konkurs na działania na obszarach rewitalizowanych

Urząd miasta Warszawy ogłosił eksperymentalny konkurs na działania aktywizujące i wspierające lokalne wspólnoty sąsiedzkie na terenach priorytetowych, objętych Zintegrowanym Programem Rewitalizacji.

Do 1 kwietnia 2016 r. można zgłaszać wnioski do otwartego konkursu ofert na prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań międzypokoleniowych, wspomagających proces rewitalizacji na obszarze priorytetowym objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku poprzez wsparcie i rozwój wspólnot sąsiedzkich w latach 2016-2017. Stolica przeznaczyła na ten cel kwotę 1,6 mln zł. Jest to pierwszy konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta Warszawy.

Praga Pn

Teren opracowania to obszar priorytetowy określony dla Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, na który składają się części dzielnic Targówek, Praga Południe oraz Praga Północ.

Więcej informacji o konkursie.