AKTUALNOŚCI

Warszawa sprawdzi wpływ nowych wieżowców na nasłonecznienie

Warszawskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego umieściło ogłoszenie o możliwości składania ofert na analizę możliwości lokalizacji nowych budynków wysokościowych przy ulicach Tytusa Chałubińskiego, Emilii Plater i Nowogrodzkiej oraz przy Alejach Jerozolimskich w kontekście odpowiedniego nasłonecznienia i przesłaniania.

Jak czytamy, opracowanie ma być wykonane “ze względu na potrzeby Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, związane z analizami i pracami planistycznymi oraz ustalaniem warunków zabudowy”. Analiza objąć ma zarówno działki prywatne (we władaniu lub w użytkowaniu wieczystym), jak i nieruchomości będące własnością m.st. Warszawy.

Częściowo unieważniony rysunek planu miejscowego dla rejonu ulicy Poznańskiej w Warszawie

Częściowo unieważniony rysunek planu miejscowego dla rejonu ulicy Poznańskiej w Warszawie | za: um.warszawa.pl

Nowy plan dla wieżowców przy Dworcu Centralnym

Planowana analiza obejmie ona na południe od Dworca Centralnego. W zasięgu opracowania znajdziemy miejską działkę po dawnym liceum Klementyny Hoffmanowej, istniejące 170-metrowe wieże Hotelu Marriott i Oxford Tower (CH8), czy planowane wieżowce przy Hotelu Mariott oraz Roma Tower (nazywają potocznie “Nycz Tower” w związku z lokalizacją na kościelnej działce).

Celem zamawianej jest sprawdzenie, jakie skutki związane z oświetleniem słonecznym dla okolicznych mieszkańców oraz przyrody może wywoływać budowa nowych budynków wysokościowych w tym rejonie. Analizy mają pokazać, na ile takie budynki mogą wpłynąć na zacienienie terenu. Wnioski z analizy pomogą w podjęciu decyzji o zasadzie sytuowania wysokich budowli w tym rejonie oraz o ich potencjalnej wysokości.

– czytamy w informacji przesłanej przez stołeczny ratusz

Analiza skutków realizacji nowej zabudowy wysokościowej na przedmiotowym terenie ma uwzględniać dyspozycje planu oraz wydane decyzje “wz” i pozwolenia na budowę dla następujących działek:

  • działka ew. nr 3: plan nie obowiązuje (teren 1U, Hotel Mariott oraz planowana sąsiednia wieża); dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy;
  • działka ew. nr 49: plan nie obowiązuje (teren 4U, 170-metrowy Oxford Tower oraz planowana sąsiednia wieża);
  • działki ew. nr 50/2 i 51/2 (dawne liceum K. Hoffmanowej, planowane były dwie wieże): plan nie obowiązuje (teren 18 MW/U); dla działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy;
  • działki ew. nr 58, 59, 60, 61/1, 61/2 z obrębu 5-05-01 – plan obowiązuje (teren  19MW/U, działki na których planowany jest projekt Roma Tower).

Oferty przesyłać można do 30 lipca. Szczegóły: link.

Analizy będą mogły być wykorzystywane w analizach urbanistycznych przygotowywanych w ramach postępowań o warunki zabudowy na tym obszarze, o jakie wystąpili kolejni inwestorzy, jak i przy przyszłej zmianie planu miejscowego.

Nowy plan dla wieżowców przy Dworcu Centralnym

Wiele kontrowersji wybuchło sprawie przyjętego w listopadzie 2017 roku planu miejscowego. W kwietniu 2018 prokuratura wszczęła śledztwo, plan częściowo unieważnił wojewoda (choć bez kontrowersyjnego fragmentu dla “Roma Tower”), a sprawa trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W związku z faktem, że plan miejscowy został częściowo unieważniony przez Sądy Administracyjne, warszawski ratusz planuje przygotowanie kolejnego planu. Wykorzystane będą w nim zamawiane właśnie analizy.

Z uwagi na reprezentacyjny i historyczny charakter tego terenu, niezwykle istotnym jest aby wszelkie nowe budowle, która mogłaby się ewentualnie w nim pojawić, wpisywały się w istniejącą zabudowę i charakter otoczenia. Dlatego teren ten zostanie objęty analizami przestrzennymi, na podstawie których rozpoczną się prace związane ze sporządzeniem nowego planu miejscowego. O jego przyszłym charakterze decydować będą również wytyczne z przygotowywanego nowego Studium.

Przystąpienie do nowego planu miejscowego wiąże się z koniecznością podzielenia terenu obowiązującego (częściowo) planu tak, aby pogrupować tereny o podobnych problemach planistycznych.