Starachowice: Od stycznia wchodzi w życie uchwała krajobrazowa

Wraz z początkiem stycznia minie okres dostosowania tablic i urządzeń reklamowych starachowickiej uchwały krajobrazowej. Reklamy znikną m.in. z ogrodzeń, mostów i wiaduktów, a w części miasta możliwe będzie wyłącznie reklamowanie działalności w formie szyldów.

Strefa A uchwały krajobrazowej w Starachowicach. Obowiązywać mają tu zaostrzone przepisy uchwały krajobrazowej.

Strefa A uchwały krajobrazowej w Starachowicach. Obowiązywać mają tu zaostrzone przepisy uchwały krajobrazowej.

Z dniem 6 stycznia 2020 r. weszła w życie Uchwała Nr XV/13/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, czyli uchwała krajobrazowa. Okres dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych, zgodnie z zapisami uchwały, określony został na 12 miesięcy od daty jej wejścia w życie, tj. do 6 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z uchwałą miasto podzielone zostało na dwie strefy, oznaczone literami. Strefa A obejmie Rynek wraz z przyległymi ulicami, Szlakowisko i Park Miejski, tereny Wielkiego Pieca, teren wokół zbiorników wodnych „Lubianka” i „Pasternik” oraz obszar położony między al. Armii Krajowej i ul. Staszica. Na terenie strefy A zabrania się stosowania tablic i urządzeń reklamowych za wyjątkiem stojaków typu „menu” bądź typu „potykacze” w czasie otwarcia lokalu. Zniknąć będą musiały reklamy w formie banerów na budynkach i umieszczania reklam na ogrodzeniach. Działalności prowadzone na terenie danych nieruchomości reklamować będą mogły się w formie szyldów na budynku, umieszczanych równolegle lub prostopadle do ściany frontowej.

W Strefie B, czyli pozostałej części miasta zakazane ma być umieszczanie reklam na mostach i wiaduktach, na ogrodzeniach, na drzewach, terenach cmentarzy czy budowlach infrastruktury technicznej (jak np. słupy).

Starachowice Uchwała reklamowa Dz. Urz