AKTUALNOŚCI

Gdańsk zaprezentuje nowe studium

W przyszły poniedziałek rozpocznie się prezentacja nowego projektu Studium w Gdańsku.

Gdańsk Długi Targ

Długi Targ w Gdańsku; fot. Justyna Breś

Bazując na trendach demograficznych, w ciągu najbliższych 30 lat liczba ludności Gdańska będzie mogła wzrosnąć do 500 tysięcy mieszkańców. Zostanie zachowana generalna zasada rozwoju miasta do wewnątrz i zwiększona intensywność zabudowy – zwłaszcza w strefie śródmiejskiej. Jak podaje Biuro Rozwoju Gdańska, powierzchnia terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod nową zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową łącznie w całym mieście może wynieść ponad 3 tysiące hektarów, co ma przełożyć się na prawie 12 mln powierzchni użytkowej mieszkań.

Funkcje portowe, przemysłowe i usługowe rozwijać mają się w rejonie portu morskiego (wyspa Ostrów-Nowy Port-Młyniska, Stogi Portowe, Błonia-Płonia) oraz w rejonie lotniska (Kokoszki Przemysłowe, Barniewice). “Dzielnice wiedzy” rozwijać mają się w Górnym Wrzeszczu-Aniołkach, Oliwie  oraz Firodze. Tereny zielone chronić ma Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie. Władze zapowiadają priorytet ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu zbiorowego. Jak zapowiada Biuro Rozwoju Gdańska, zachowana ma być również polityka ograniczania ruchu samochodowego w rejonach centralnych m.in. poprzez odpowiednie ustalenie stref wskaźników parkingowych. Na południu Gdańska przewiduje się dalszy rozwój układu linii tramwajowych.

Rada Miasta Gdańska przystąpiła do sporządzania nowego studium latem 2015 roku. Obowiązujące Studium zostało uchwalone osiem lat wcześniej. Opracowanie nowego dokumentu było jednak konieczne w związku ze znacznymi zmianami w przestrzeni Gdańska. Projekt studium był już zaprezentowany radnym miejskim i dzielnicowym, organizacjom pozarządowym i środowisku urbanistów podczas konsultacji, które odbyły się w czerwcu i lipcu.

Jak wyglądać będą szczegóły przedstawionego dokumentu? Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zaprezentowane zostaną ponownie od 23 października do 21 listopada 2017 roku zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna odbyć ma się w Europejskim Centrum Solidarności 7 listopada w godzinach 17-20. Uwagi składać będzie można do 12 grudnia.