Gdańsk: Forum Radunia – zawiedzione nadzieje

Gdański Targ Sienny i Targ Rakowy zostać miały zabudowane budynkami o miejskim charakterze, położonymi na planie siatki ulic. Finalny projekt będzie całkowicie odmienny.

Forum Radunia to jedna z największych inwestycji prowadzonych w Śródmieściu Gdańska. Inwestorem jest Multi Corporation, właściciel i zarządca ponad 60 centrum handlowych w Europie i w Turcji. Kompleks handlowo-usługowo-biurowy powstanie na 6-hektarowej działce na obszarze Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku. Część zabudowy zlokalizowana zostanie ponad linią kolejową Warszawa-Gdynia – już dziś jest zakrywana betonową płytą o powierzchni ponad hektara. Na południe od Forum Radunia powstanie nowy przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej – Gdańsk Śródmieście oraz węzeł przesiadkowy dla autobusów i tramwajów. W zeszłym miesiącu Multi Corporation otrzymało pozwolenie na budowę kompleksu Forum Radunia. Inwestycja wzbudza jednak wiele kontrowersji.

Plan Zagospodarowania Terenu

Forum Radunia powstać ma na obszarze dla którego od roku 2005 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (poniżej). Początkowo projekty zabudowy Targu Siennego i Rakowego nie wzbudzały negatywnych reakcji. Na dostępnych wizjach widzimy możliwość powstania nowej, miejskiej zabudowy. Z uwagi na położenie (na kontynuacji osi Traktu Królewskiego) oraz historię tego terenu, miała być ona „przedłużeniem” zabudowy gdańskiego Głównego Miasta.

 Pierwsze poważniejsze obawy co do zagospodarowania terenu przedstawiło jesienią 2013 roku Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. Wtedy to na jednym z forów internetowych pojawiły się zdjęcia projektu Forum Radunia, różniące się znacznie od zapowiadanego wyglądu. Miejsce planowanych wcześniej uliczek i kwartałów miejskiej zabudowy zająć miał jeden obiekt wielkopowierzchniowy – galeria handlowa. Budynek od strony ulicy 3 Maja (zlokalizowany przy głównym wjeździe do centrum Gdańska od strony południowo-zachodniej) pozbawiony miał być biur oraz usług w pierzejach. Ich miejsce według nowego projektu zajmować miał parking wielopoziomowy. FRAG wystosował list, w którym pisał: „Nasze stowarzyszenie dotarło do materiałów, według których, bez żadnej informacji i konsultacji społecznych, odstąpiono od realizacji oficjalnie prezentowanego projektu zabudowy Targu Siennego i Rakowego, zastępując go pospolitą wielkogabarytową galerią handlową”. Stowarzyszenie zarzucało miastu ignorowanie skali i charakteru zabudowy Śródmieścia. Władze Gdańska broniły się wtedy twierdząc, że założenia projektu zgodne są z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i że inwestor na bieżąco konsultuje postępy prac z miastem.

Pojawiło się już wiele krytycznych głosów co do układu komunikacyjnego projektu. Kompleks ma być elementem węzła integracyjnego Gdańsk Śródmieście – w jego ramach powstać ma parking na 1100 pojazdów. Pytanie czy lokalizowanie tak wielkiego parkingu praktycznie w centrum miasta jest zasadne? Wbrew zapewnieniom nie będzie on zapewne traktowany jako P&R, a kolejne miejsce dla zaparkowania dla okolicznych pracowników (w tym dla Urzędu Miasta Gdańska). Dodatkowo według informacji na stronie internetowej miasta Gdańska z roku 2011, powstać miał parking podziemny dla znacznie mniejszej ilości pojazdów.

Wraz z Forum Radunia powstanie też Nowe Podwale Grodzkie – droga łącząca okolice Dworca Głównego ze skrzyżowaniem Trakt Św. Wojciecha – Okopowa – Toruńska, wzdłuż torów linii SKM. Jej budowa nie oznacza rezygnacji z „przelotowego” charakteru istniejącego ciągu Okopowa-Wały Jagiellońskie. Wręcz przeciwnie: centrum handlowe połączone ma być z Głównym Miastem tunelem dla pieszych. Aby dotrzeć do niego od strony ulicy Długiej, trzeba będzie zejść po schodach na poziom -1. Poszerzona ma zostać też ulica 3 Maja, w której pas zieleni pomiędzy jezdniami wynosić będzie aż do 50 metrów. Urbanistyka tego rejonu podporządkowana więc będzie rozwiązaniom komunikacyjnym, głównie ruchowi indywidualnemu.

Uklad drogowy2

Obiekt funkcjonować będzie „tyłem” do obecnie funkcjonujących ulic, co pokazuje wspomniany przykład braku usług w pierzei przy ulicy 3 Maja. Usług nie będzie też od strony ciągu Okopowa-Wały Jagiellońskie. Trudno więc powiedzieć o miastotwórczym charakterze kompleksu Forum Radunia. Ciągi piesze prowadzić będą do wnętrza obiektu handlowego. Do niego prowadzić będzie także jedno z wyjść z peronu SKM Gdańsk Śródmieście. W gmachu centrum handlowego znaleźć ma się około 200 sklepów, a powierzchnia najmu brutto wynosić 62 tysiące metrów kwadratowych. Centrum handlowe otwarte ma zostać w 2016 roku.

W dalszej kolejności inwestor zbudować ma obiekt biurowy z 120 miejscami parkingowymi oraz budynek Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska (poniżej). W ramach porozumienia o partnerstwie publiczno-prywatnym, obiekt zostanie przejęty przez miasto. Zlokalizowany ma tam być punkt miejskiej informacji turystycznej, makieta Gdańska, sala multimedialna i ekspozycyjna oraz biura. Projekt architektoniczny tego budynku stworzyło Studio Architektoniczne Kwadrat z Gdyni, które wygrało miejski konkurs architektoniczny.

Forum Radunia Gdansk

 

Źródło grafik: Strona internetowa inwestora: http://multi.eu/portfolio/forum-radunia-gdansk-poland/ ; materiały prasowe ; strona internetowa Miasta Gdańska
Fragmenty tekstu na podstawie artykułu trójmiasto.pl z dnia 15 listopada 2013 roku „Nieoczekiwane kontrowersje wokół Forum Radunia. Projekt inny niż zapowiedzi?”  http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Nieoczekiwane-kontrowersje-wokol-Forum-Radunia-Projekt-inny-niz-zapowiedzi-n74499.html