Europolis. Miasto obywatelskie. Warszawa, 15.06.2018

Coraz szersza grupa obywateli nie chce być jedynie biernymi odbiorcami decyzji podejmowanych w ratuszach. Oczekują, że ich postulaty dotyczące najbliższej przestrzeni zostaną uwzględnione już na etapie planowania. Jak skutecznie angażować mieszkańców w rozwój miast oraz jak uzyskać opinię tych mniej aktywnych osób?

Partycypacja społeczna powinna być istotnym elementem bieżącej działalności władz samorządowych w całym kraju. W zarządzaniu miastami relacja urzędnik – petent musi odejść do lamusa, a jej miejsce zająć relacja partnerska, gwarantująca mieszkańcom współuczestnictwo w procesach podejmowania decyzji. Bezpośredniej współpracy mieszkańców i władz miasta musi towarzyszyć edukacja i budowa świadomości obywatelskiej. Aby ona powstała, w wielu wypadkach niezbędna jest zmiana postaw, zachowań, sposobu myślenia o kwestiach związanych z miastem i jego mieszkańcami – zarówno ze strony włodarzy, jak i obywateli.

15 czerwca w ramach corocznej konferencji EUROPOLIS, Fundacja Schumana opublikuje raport na temat miast obywatelskich, zawierający ranking 66 polskich miast na prawach powiatu.
W rankingu uwzględnione zostaną m.in. czynniki takie jak zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne, postawy obywatelskie, otwartość instytucji publicznych na potrzeby obywateli.

EUROPOLIS to miejsce otwartej debaty, wymiany dobrych praktyk i poznawania ciekawych rozwiązań. Dlatego wraz z przedstawicielami polskich  miast, ekspertami, pracownikami naukowymi, a także przedstawicielami  organizacji pozarządowych i  firm, poruszymy między innymi zagadnienia takie jak:

  • prawne ramy partycypacji;
  • rola mieszkańców w „uzdrawianiu” miast;
  • uzyskiwanie opinii nieaktywnych mieszkańców;
  • sposoby aktywizowania młodych mieszkańców;
  • wpływ kultury dzielenia się na rozwój miasta obywatelskiego;
  • wpływ nowych technologii na efektywność partycypacji.

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Jerzy Stępień, współtwórca ustawy o samorządzie terytorialnym, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Konferencja EUROPOLIS to jedno z największych w Polsce cyklicznych spotkań na temat rozwoju miast. Stanowi miejsce debaty środowisk samorządowych, miejskich, politycznych i biznesowych o wyzwaniach, jakie stoją przed europejskimi miastami. Konferencja EUROPOLIS organizowana jest od 2013 roku przez Fundację Schumana wspólnie z m.st. Warszawą i Fundacją Konrada Adenauera, we współpracy z polskimi oraz europejskimi partnerami. Od czterech lat konferencji towarzyszy publikacja raportów Fundacji Schumana o polskich miastach w obszarach tematycznych projektu z danego roku. W 2015 roku ukazał się raport „Europolis. Miasta uczące się”,  w 2016 roku „Europolis. Zrównoważony rozwój miast”, a w 2017 roku „Europolis. Bezpieczne i otwarte miasta”. Raporty zawierają rankingi 66 polskich miast na prawach powiatu, które uwzględniają wybrane przez specjalistów wskaźniki.

Europolis 2018 odbędzie się 15 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zapraszamy prezydentów miast, samorządowców, przedsiębiorców, pracowników administracji rządowej, przedstawicieli organizacji społecznych i instytucji naukowych zajmujących się rozwojem miast. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja oraz więcej informacji na www.europolis.schuman.pl

REJESTRACJA | PROGRAM KONFERENCJI

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.