Wiceminister na spotkaniu Izby Inżynierów Budownictwa: Kodeks jeszcze w 2018 roku

Choć w ostatnich tygodniach priorytetem dla rządu jest specustawa mieszkaniowa, to trwają wciąż prace nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym i powiązanymi przepisami. Wiceminister podaje kolejny już termin uchwalenia “Kodeksu”: koniec roku, jednak zapowiada też zmiany w treści dokumentu. Powołano również nowy zespół do prac nad nim.

Katowice
fot. umkatowice / lic. CC BY-SA 3.0

Tydzień temu w obradach Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wziął udział wiceminister odpowiedzialny za budownictwo w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Artur Soboń., który przedstawił plany jego ministerstwa na najbliższe lata. W swojej wypowiedzi zawarł między innymi zawarł między innymi zapowiedź kontynuowania prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym, który zostać ma uchwalony do końca roku. Soboń wspomniał, że część regulacji prawnych w nim zawartych jest dobra i pozostanie, natomiast co do niektórych zapisów pojawiły się wątpliwości. Z pewnością zmiany będą zauważalne wskutek przeniesienia kompetencji do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz licznych zmian kadrowych w dziale zajmujących się planowaniem przestrzennym. W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju powstał nowy zespół do spraw Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który “przegląda wypracowane rozwiązania”. Do powrotu do prac nad “Kodeksem” zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego m.in. Kongres Ruchów Miejskich, jednocześnie apelując o wstrzymanie prac nad tzw. “specustawą mieszkaniową” – tematem, który przez ostatni miesiąc był głównie komunikowany przez władze i media.

Jak zapewnił Artur Soboń, trwają również prace nad ustawą o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach, której konsultacje odbyły się jesienią ubiegłego roku. Stanowią one wprowadzenie do “Kodeksu” i miałyby być zawarte w uchwalonym później dokumencie. Według publikowanej wcześniej wersji projektu, ustawa przywraca regulowany charakter zawodu urbanisty, jednak inaczej niż regulacje prawne obowiązujące sprzed trzech lat. Izba Urbanistów nie miałaby jednak zostać przywrócona: zawód miałby być wykonywany tylko przez osoby wpisane do centralnego rejestru osób, posiadających prawo do wykonywania zawodu urbanisty. Prace nad inną ustawą, powiązaną z “Kodeksem”, ustawą inwestycyjną, zostały wstrzymane.