Konferencja „Społeczna Agencja Najmu – szansa na rozwój najmu społecznego w Polsce” – Warszawa, 26.01.2017

Fundacja Habitat for Humanity Poland ma przyjemność zaprosić na KONFERENCJĘ PT. „SPOŁECZNA GENCJA NAJMU – SZANSA NA ROZWÓJ NAJMU SPOŁECZNEGO W POLSCE”. Konferencja odbędzie się 26 STYCZNIA 2017 roku w MINISTERSTWIE ROZWOJU w Sali pod Kopułą (PL. TRZECH KRZYŻY 3/5, 00-507 Warszawa).


Celem konferencji jest przedstawienie wyników projektu „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”. Konferencja jest adresowana do przedstawicielek i przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystek i parlamentarzystów RP, organizacji pozarządowych oraz środowiska eksperckiego.

Uczestnicy konferencji zapoznają się z koncepcji SPOŁECZNEJ AGENCJI NAJMU – innowacyjnego rozwiązania
zwiększającego szansę na rozwój najmu społecznego w Polsce. Społeczna Agencja Najmu to instytucja, która pośredniczy pomiędzy właścicielami mieszkań prywatnych i publicznych, a osobami niezamożnymi, których nie stać na zakup lub wynajęcie mieszkania na wolnym rynku.

Program konferencji:

10:00-10.30 – Rejestracja uczestników

10.30-12.30 – Sesja I: Podsumowanie części badawczej projektu „Społeczna Agencja Najmu, jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”.

10:30–10:40 Powitanie uczestników – Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Dyrektor Krajowa Fundacji Habitat for Humanity Poland

10:40–11:00  „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce” – streszczenie założeń projektowych, Małgorzata Salamon, Fundacja Habitat for Humanity Poland

11:00–11:20 Społeczna Agencja Najmu narzędziem rozwiazywania problemów mieszkaniowych niezamożnej części społeczeństwa- dr hab. Ryszard Szarfenberg, Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej

11:20–11:40 Prawne aspekty funkcjonowania Społecznej Agencji Najmu – dr hab. Magdalena Habdas, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji

11:40–12:00 Tworzenie Społecznych Agencji Najmu – rekomendacje dla decydentów, dr Barbara Audycka, Fundacja Habitat for Humanity Poland

12:00–12:30 Dyskusja

12.30-13.00 – Przerwa kawowa

13.00-14.30 – Sesja II: Wdrożenie Społecznych Agencji Najmu – perspektywa rządowa, samorządowa i pozarządowa. Na temat możliwości i barier związanych z wdrożeniem Społecznych Agencji Najmu oraz możliwych źródeł wsparcia wypowiedzą się przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, samorządów i organizacji pozarządowych z miast partnerskich projektu.

W panelu udział wezmą:

Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Tomasz Lewandowski, Wiceprezydent Miasta Poznań

Piotr Olech, Zastępca Dyrektora ds. Integracji Społecznej, Wydział Rozwoju Społecznego Miasta Gdańsk

Michał Olszewski, Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Dyrektor Krajowa Fundacji Habitat for Humanity Poland

Dyskusję poprowadzi: dr Alina Muzioł-Węcławowicz, Politechnika Warszawska

14.30-15.30 – Obiad

ZGŁOSZEŃ UCZESTNICTWA prosimy dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.habitat.pl [1]  do dnia 20.01.2017 R..

Udział w konferencji jest bezpłatny.

ZAPROSZENIE na Konferencję SAN

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.