AKTUALNOŚCI

1. Kongres Edukacji Architektonicznej – nabór

W dniach 10-13 października 2018 r. odbędzie się 1. Kongres Edukacji Architektonicznej (KEA), organizowany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich i Narodowym Centrum Kultury. Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy przedstawicielom różnych jednostek, które zajmują się szerzeniem i popularyzacją wiedzy o architekturze i urbanistyce na terenie całego kraju.

Program

Podczas kongresu zostanie przeprowadzona szeroka dyskusja na temat sytuacji edukacji architektonicznej w kraju, nastąpi wymiana doświadczeń na temat sposobów i metodyki pracy, a także trudności z jakimi spotykają się na co dzień eksperci zajmujący się edukacją architektoniczną. W trakcie wydarzenia zostaną również przeprowadzone wykłady i warsztaty dające szansę spojrzenia na temat architektury w nieoczywisty sposób. Podsumowaniem kongresu będzie raport końcowy odnoszący się do kondycji edukacji architektonicznej w Polsce.

Do pobrania: Program 1. Kongresu Edukacji Architektonicznej

Rejestracja

Do udziału w kongresie zapraszamy architektów, dyrektorów instytucji kultury, przedstawicieli organizacji zawodowych, fundacji oraz stowarzyszeń, edukatorów i animatorów, a także osoby zajmujące się popularyzacją architektury i urbanistyki za pośrednictwem różnych mediów.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 18 września (do 24 września rekrutacja uzupełniająca), przesyłając kompletną aplikację (wymagane dokumenty w Regulaminie) na adres: [email protected]

Do pobrania: Regulamin uczestnictwa i formularz zgłoszenia

wydarzenie na Facebooku

Organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Współorganizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich

Partner: Narodowe Centrum Kultury

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.
źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego