AKTUALNOŚCI

I Debata Studencka z cyklu „Gospodarka przestrzenna – Twórzmy dziś przestrzeń jutra”

„Tędy droga(?)” – pod takim hasłem przebiegała I Debata Studencka z cyklu „Gospodarka przestrzenna – Twórzmy dziś przestrzeń jutra”, zorganizowana przez Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działające przy Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Było to kolejne spotkanie organizowane pod Patronatem naukowym JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego Prof. dr hab. Stanisława Sławomira Nicieji oraz Prorektora Uniwersytetu Opolskiego oraz jednocześnie Przewodniczącego Rady Programowej Kierunku Gospodarka Przestrzenna Prof. dr hab. Janusza Słodczyka.

Debata odbyła się 2 grudnia 2014 r. w Studenckim Centrum Kultury i była pierwszym z etapów realizowanej obecnie przez studentów koła naukowego inicjatywy „Przestrzenie sieci – Projekt systemu powiązań przestrzeni publicznych Opola”. Jej celem było poddanie pod dyskusję zaproponowanych metod i narzędzi badawczych, które mają posłużyć podczas przeprowadzania analiz przestrzeni publicznej Opola.

logo_debata

W debacie wzięli udział zaproszeni specjaliści, którzy na co dzień poprzez swoją pracę oraz rozwijanie pasji wpływają na kształt przestrzeni publicznych. Należeli do nich: dr Borys Cymbrowski, Zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii ds. Dydaktyki i Studentów Uniwersytetu Opolskiego, Seweryn Ptak, Prezes Stowarzyszenia Opolskiego Projektora Animacji Kulturalnych (OPAK), Paweł Karpiński, Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Wrocław, dr Monika Paradowska, pracownik naukowy Katedry Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego, Małgorzata Bartyna-Zielińska, Sekretarz Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Wrocław, Małgorzata Adamowicz-Nowacka, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Opole.

Na początku spotkania reprezentanci pięciu zespołów badawczych przedstawili główne założenia i cele badań. Zaproszeni goście oraz obecni uczestnicy debaty dzieląc się swoim doświadczeniem, rozpoczęli dyskusję odnoszącą się zarówno do inicjatyw studentów jak i dodatkowych propozycji pomocnych w analizach przestrzennych.

Wszystkie zabrane głosy stanowiły cenny wkład, ponieważ odnosiły się do zagadnień ważnych z punktu widzenia ekspertów różnych dziedzin. Stwierdzono, iż przestrzeń ogólnodostępna miast nie powinna być projektowana tylko z zamysłem architektonicznym, ale również powinna uwzględniać połączenia komunikacyjne, powiązania systemu zieleni miejskiej, wiedzę z zakresu socjologii przestrzeni oraz zasady kompozycji urbanistycznej. Podkreślono także istotę kultury i sztuki, jako narzędzi sprzyjających eksponowaniu wartości historycznych oraz wspomagających kreowanie tożsamości nowych przestrzeni miejskich.

SONY DSC

Początkowo wątpliwości poddano subiektywność zaproponowanych badań. Jednak fakt uwzględnienia w analizach zmienności czasu, pór roku, grup społecznych o różnych potrzebach oraz wiek respondentów biorących udział w badaniach, w ocenie specjalistów potwierdził, iż to właśnie „Tędy droga” dla szansy uzyskania wartościowego wyniku realizowanego projektu.

Wyraźnie potwierdzono, iż w celu zachowania spójności badań, największą uwagę należy poświęcić digitalizacji analizowanych obszarów. Natomiast zaangażowanie kadry naukowej oraz specjalistów w poszczególne etapy realizowanego projektu, wpłynie pozytywnie na wartość merytoryczną wyników przeprowadzanych badań.

Pierwszy z etapów projektu „Przestrzenie w sieci” w opinii uczestników oraz organizatorów debaty został uznany za udany. Uwagi i sugestie specjalistów będą stanowiły wartościowy wkład podczas dalszego przebiegu prowadzonych badań.

W celu śledzenia kolejnych inicjatyw studentów zapraszamy Państwa na stronę www.kngp.uni.opole.pl oraz na profil na FB https://www.facebook.com/kngpUO.