AKTUALNOŚCI

Budżet obywatelski województwa opolskiego 2019 – wyniki

Mieszkańcy województwa opolskiego zdecydowali.

Nysa | fot. Jacek Halicki | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0

W lutym i marcu każdy z przeszło 990 tysięcy mieszkańców mógł zgłosić swoją propozycję do tegorocznej edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Pomysłów starczyło na 128 zgłoszeń, z czego 28 zostało odrzuconych podczas procedury formalno-prawnej.

Województwo opolskie zostało podzielone na pięć subregionów, składających się z powiatów:

  • miasto Opole, opolski;
  • nyski, brzeski;
  • kluczborski, namysłowski, oleski;
  • głubczycki, krapkowicki, prudnicki;
  • strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski.

Projekty można było zgłaszać do dwóch kategorii: powiatowej, gdy zadanie może oddziaływać na teren jednego powiatu lub subregionalnej, gdy dotyczyć będzie dwóch lub więcej powiatów. Koszt proponowanego zadania musiał znajdować się w przedziale 50-100 tys. zł dla zadań powiatowych oraz 70-150 tys. zł dla zadań subregionalnych. Władze województwa na budżet obywatelski przeznaczyły 3 mln zł, które zostały po równo podzielone między wszystkie subregiony.

Do kwietniowego głosowania zostało dopuszczonych równo 100 projektów. Każdy mieszkaniec mógł zagłosować na jeden projekt subregionalny i jeden projekt powiatowy, zgodny z miejscem zamieszkania.

Dokładnie 111 699 osób oddało 175 314 poprawnych głosów. Po raz pierwszy w głosowaniu mogły wziąć udział osoby poniżej 16 roku życia – takich głosów w sumie było 11 778. W każdym subregionów mieszkańcy wybrali po pięć zwycięskich projektów. Spośród 25 zadań, najwięcej (17), związanych jest z kulturą, sportem i rekreacją, 6 ze zdrowiem i opieką społeczną, a 2 z edukacją. Najchętniej wybieranym projektem był „Dziś Orlik Klubowy, jutro stadion narodowy – II edycja” z powiatów brzeskiego i nyskiego, na którego oddano 11 724  głosy. Niewiele mniejszym poparciem wykazał się projekt subregionu namysłowsko-kluczborsko-oleskiego pt. „100 muzyków na 100-lecie niepodległości”, na który zagłosowało 11 576 osób.

Poniżej przedstawiamy wszystkie zwycięskie projekty:

SUBREGION OBEJMUJĄCY: MIASTO OPOLE, POWIAT OPOLSKI

Lp. Kod zadania Tytuł zadania Szacunkowy koszt zadania
1. P/OPO/15/DKS Z Kaprysem i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież 100 000,00
2. S/OOP/17/DKS Dzieci dzieciom – koncert muzyki bajkowej i filmowej 150 000,00
3. P/OP/6/DZD Nowoczesna fizykoterapia w onkologii bez bólu i powikłań 100 000,00
4. S/OOP/24/DKS Młodzi giganci muzyki. Wspólne koncertowanie uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży i Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej Opole – Szczepanowice 150 000,00
5. P/OPO/9/DKS Dobrze(ń) być aktywnym! 99 200,00

 

SUBREGION OBEJMUJĄCY: POWIAT KLUCZBORSKI, POWIAT NAMYSŁOWSKI, POWIAT OLESKI

Lp. Kod zadania Tytuł zadania Szacunkowy koszt zadania
1. S/KNA/16/DKS 100 muzyków na 100-lecie Niepodległości 150 000,00
2. P/OKL/3/DZD Akcja dla Serca 2 – wyposażenie jednostek OSP i kluczborskich parafii w defibrylatory 100 000,00
3. S/KNA/18/DKS Opolskie bez tajemnic – cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu 149 500,00
4. P/ONA/7/DZD A – aktywni, E – energiczni, D – dyspozycyjni. Ochotnicza Straż Pożarna Zawsze Pomoże 100 000,00
5. P/OOL/14/DZD Nadzieja na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia psychologiczna dla dzieci i ich rodzin 98 770,00

SUBREGION OBEJMUJĄCY: POWIAT NYSKI, POWIAT BRZESKI

Lp. Kod zadania Tytuł zadania Szacunkowy koszt zadania
1. S/NB/18/DKS Dziś Orlik Klubowy, jutro Stadion Narodowy – II edycja 150 000,00
2. P/ONY/11/DKS Od juniora do seniora – aktywnie spędzaj czas 100 000,00
3. P/OB/7/DEP Opolszczyzna – Multikulti 98 000,00
4. S/NB/17/DKS 100 pieśni na 100-lecie odzyskania Niepodległości – XXIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej Tobie Polsko w Olszance 75 390,00
5. P/ONY/12/DEP Bawimy się wspólnie w konstruowanie, kodowanie i programowanie 90 000,00

SUBREGION OBEJMUJĄCY: POWIAT GŁUBCZYCKI, POWIAT KRAPKOWICKI, POWIAT PRUDNICKI

Lp. Kod zadania Tytuł zadania Szacunkowy koszt zadania
1. S/GKP/30/DKS Duży koncert w małych gminach 150 000,00
2. P/OPR/26/DKS Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich gminy Prudnik 84 050,00
3. S/GKP/28/DKS Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych II 150 000,00
4. P/OPR/24/DZD Wspierajmy się razem!!! Rehabilitacja dla seniorów, integracja sensoryczna dla dzieci oraz wspomaganie rozwoju niepełnosprawnych. 96 895,95
5. P/OKR/12/DKS Ludzie Otmętu – takie tu buty 100 000,00

SUBREGION OBEJMUJĄCY: POWIAT STRZELECKI, POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

Lp. Kod zadania Tytuł zadania Szacunkowy koszt zadania
1. S/SK/24/BDO Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych 149 904,07
2. S/SK/23/DKS Koncerty muzyczne – z orkiestrą w krainę muzyki 150 000,00
3. P/OK/9/DKS Wydarzenia sportowo – rekreacyjne dla zwiększenia aktywności sportowej mieszkańców 99 852,00
4. P/OST/19/DKS Z muzykowania czerpać przyjemność i naukę. Szacunek, tolerancja i współpraca w grupie. 100 000,00
5. P/OST/13/DZD Godzina dla zdrowia seniora. Aktywny senior o zdrowie dba i uczestniczy w życiu kulturalnym i rekreacyjnym. 100 000,00

strona internetowa | regulamin | facebook