Transport Innovation Forum&Expo – sukces interdyscyplinarnych spotkań

W dniach 2-3 grudnia 2014 roku, odbyło się Transport Innovation Forum&Expo, coroczne spotkanie ekspertów, inwestorów i przedsiębiorców, których działalność wiąże się z branżą transportową i komunikacyjną. W tym roku Forum zagościło w Sosnowcu, w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym EXPO Silesia, łącząc debaty tematyczne z częścią ekspozycyjną.

W dyskusjach i spotkaniach biznesowych uczestniczyli liczni wystawcy i goście z kraju i zagranicy, a zawarte przez nich porozumienia i kontrakty potwierdziły skuteczność Forum, jako metody wsparcia rozwoju innowacji, relacji inwestorskich i interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy branżą transportu, logistyki i infrastruktury a innymi sektorami gospodarki.

KPZ_7371

Organizatorem Transport Innovation Forum&Expo było, jak co roku, Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych. Partnerami tegorocznej edycji wydarzenia było kilkadziesiąt krajowych i międzynarodowych firm i instytucji wspierających rozwój innowacyjnej gospodarki i transportu. Sponsorami głównymi Forum&Expo były: Blue Ocean Finance, Kapsch Telematic Services oraz Polska Agencja Przedsiębiorczości. Wiodącymi partnerami merytorycznymi byli iNET Group i GreenPL Capital Group.

Transport Innovation Forum

Podczas Transport Innovation Forum poruszone zostały najważniejsze zagadnienia związane z interdyscyplinarnym, innowacyjnym rozwojem transportu, infrastruktury, energii i ochrony środowiska. Debaty prowadzone były w trzech obszarach tematycznych:

 • Gospodarka niskoemisyjna w sektorach transportu i energetyki. W sposób szczególny dyskutowano tu o kierunkach rozwoju Inteligentnych Miast i Internetu Rzeczy, a także o perspektywach energetyki odnawialnej w transporcie, przemyśle i życiu codziennym – Kongres Smart City.
 • Logistyka XXI wieku. Podjęto dyskusje o nowoczesnych metodach i narzędziach zwiększających efektywność procesów logistycznych, omówiono trendy w międzynarodowej wymianie gospodarczej oraz ich wpływ na rozwój korytarzy transportowych w Polsce i Europie.
 • Inwestycje, Inwestorzy, Innowacje. Dyskutowano o zagadnieniach finansowania projektów rozwojowych i innowacyjnych, omówiono kierunki rozwoju nowoczesnego transportu kolejowego i intermodalnego, a także metody propagowania i wspierania innowacyjnych działań i przedsięwzięć.

Stanowisko firmy CARGO

Transport Innovation Expo

Konferencjom i debatom towarzyszyła premierowa wystawa Transport Innovation EXPO 2014. Wśród wystawców można było zobaczyć stoiska firm Blue Ocean Finance, Progress Technology, Klastra Innowacji Transportowych, Mitsubishi Motors, iNET Group, MAN Truck&Bus, Torqway, Summa Linguae, ServiMedia, Sigma Games, INFOTRANS, i innych. Centrum Edukacji Zawodowej CARGO przygotowało „Miasteczko Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, w którym każdy kierowca mógł nauczyć się czegoś nowego, poznając przy tym możliwości i zalety symulatorów jazdy i zdarzeń drogowych. Magazyn „Transport i Komunikacja” zaprezentował na swoim stoisku wystawę obrazującą historię rozwoju motoryzacji, udowadniając w ten sposób, że wszelkie innowacje powstają na wiedzy i dorobku pokoleń. Na ekspozycji nie zabrakło również wyróżniających się innowacji – od niskoemisyjnych pojazdów (hybrydowego autobusu Lion City Hybrid firmy MAN Truck&Bus, elektrycznych i hybrydowych samochodów osobowych Mitsubishi i Klastra Green Cars) po nowatorskie urządzenia i produkty – latające nad uczestnikami drony prezentowane przez firmę ServiMedia i niezwykle efektywne roboty produkcyjne firmy Progress Technology.

KPZ_6988

Nagradzamy Ambasadorów Innowacji

Jak co roku, nieodłącznym elementem Transport Innovation Forum było przyznanie prestiżowych nagród, które odbyło się w czasie uroczystej Gali zorganizowanej w Hotelu Shuma, w malowniczej scenerii jeziora Pogoria 1, sponsorowanej przez spółkę Blue Ocean Finance. Przedsiębiorcom, za innowacyjne przedsięwzięcia, rozwiązania i koncepcje, przyznano Nagrody Innowacyjności w Transporcie 2014. Uhonorowaniem osób, których wybitne osiągnięcia przyczyniły się do innowacyjnego rozwoju transportu, energetyki i ochrony środowiska była nagroda Primus Innovatorum 2014. Natomiast najlepsze książki i publikacje poświęcone innowacjom w transporcie, logistyce i energetyce odnawialnej otrzymały nagrodę Leonardo 2014.

Laureatami Nagrody Innowacyjności w Transporcie 2014 zostali:

 • Progress Technology sp. z o.o. za wykorzystanie poliuretanów w elementach budowy pojazdu oraz zabezpieczeń powierzchni magazynowych,
 • Torqway Sp. z o.o. za pojazd mechaniczny napędzany siłą mięśni użytkownika,
 • APM Konior Piwowarczyk Konior sp. z o.o. za multimedialny system detekcji wybranych cech szczególnych pojazdu,
 • Shell Polska Sp. z o.o. za system Shell Fuelsave Partner,
 • Koleje Mazowieckie sp. z o.o. za projekt Eco Driving, służący optymalizacji zużycia energii trakcyjnej,
 • iNET Group za integrację branży teleinformatycznej, transportowej oraz przemysłowej poprzez stworzenie systemu wzajemnych powiązań służącego realizacji wspólnych projektów z nastawieniem na wykorzystanie efektu synergii,
 • Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. za system e-learningowy Cargo,
 • Studenckie Koło Modelowania Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej za zbudowanie energooszczędnych pojazdów elektrycznych MuSHELLka i Bytel.

Wyróżniona została również spółka Worktrust za system Meminder służący zarządzaniu wiedzą oraz platformą e-learningową. Większość nagrodzonych projektów zaprezentowano uczestnikom targów podczas dwóch dni Transport Innovation Forum&Expo.

KPZ_7101

Laureatami Nagrody Primus Innovatorum 2014 zostali:

 • Dr inż. Andrzej Massel za osiągnięcia i wieloletnią działalność na rzecz efektywnego rozwoju systemów transportowych w Polsce, efektywne wykorzystanie wiedzy eksperckiej w pełnieniu funkcji publicznych oraz promocję nowoczesnych rozwiązań zarządczych i organizacyjnych w zakresie transportu szynowego.
 • Janusz Kućmin za osiągnięcia i wieloletnią działalność na rzecz rozwoju transportu szynowego w Polsce, efektywne tworzenie miejsc pracy oraz inicjatywę i udział w przedsięwzięciach promujących regionalny rozwój gospodarczy, wspieranie innowacji i najlepszych praktyk zarządczych.
 • Wojciech Romaniszyn za osiągnięcia i wieloletnią działalność na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej, pionierskie wdrożenia przedsięwzięć w zakresie energetyki wiatrowej w Polsce oraz inicjatywę i udział w przedsięwzięciach promujących rozwój tej gałęzi gospodarki.
 • Dr inż. Marek Cywiński za osiągnięcia i wieloletnią działalność na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań telematycznych w transporcie, efektywną współpracę z sektorem nauki i administracji, a także nowoczesne, strategiczne podejście do rozwoju systemu transportu drogowego w Polsce.
 • Jan Styliński za osiągnięcia w działalności wspierającej rozwój rynku budowlanego w Polsce, efektywne działania na rzecz usprawnienia systemu przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz wsparcie dialogu pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego.
 • Profesor dr hab. Andrzej Grzelakowski za osiągnięcia i wieloletnią działalność naukową, wychowywanie młodego pokolenia naukowców i praktyków oraz rozwój współpracy nauki z przemysłem promującej innowacyjność, a także służbę w administracji państwowej i działalność dyplomatyczną w obszarze transportu i logistyki.
 • Janusz Jarosiński za wieloletnią działalność i osiągnięcia w rozwoju Portu Gdynia oraz transportu intermodalnego, efektywną współpracę z podmiotami gospodarczymi na Wybrzeżu, w Polsce i za granicą, inicjatywę i udział w przedsięwzięciach promujących regionalny rozwój gospodarczy, wspieranie innowacji i najlepszych praktyk zarządczych.
 • Dr hab. Marek Sitarz za wieloletnią pracę naukową, osiągnięcia w kształceniu wielu pokoleń studentów i pracowników polskiego systemu transportu szynowego, wkład w zapewnienie bezpieczeństwa polskiej kolei, kierowanie pracami Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Szynowego a w szczególności skoncentrowanie polskiego środowiska transportu i logistyki wokół Strategii Rozwoju Przemysłu i Transportu Szynowego w Oparciu o Innowacje oraz Badania Naukowe w Polsce do 2030 roku.
 • Dr hab. Marek Bartosik za wieloletnią pracę naukową, osiągnięcia w kształceniu wielu pokoleń studentów i pracowników polskiego systemu transportowego, wsparcie dla rozwoju nowoczesnej energetyki oraz przygotowanie strategicznego planu rozwoju badań naukowych i współpracy na rzecz innowacji i rozwoju transportu szynowego w Polsce w ramach programu międzyresortowego.

Nagrody Leonardo 2014 za pozycje książkowe przyznano:

 • Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach transportowych i logistycznych, Panu Profesorowi Leszkowi Mindurowi, jako redaktorowi naukowemu wraz z zespołem autorów za książkę pod tytułem Technologie Transportowe wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa – Radom 2014.
 • Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o procesach innowacyjnych w transporcie Panu Profesorowi Piotrowi Niedzielskiemu za książkę pod tytułem Kreatywność i Procesy Innowacyjne na Rynku Usług Transportowych, Ujęcie Modelowe, wydaną przez PTE, Szczecin 2013.
 • Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach logistycznych Pani Profesor Aleksandrze Laskowskiej-Rutkowskiej za książkę pod tytułem Koncepcja Falowego Rozwoju Logistyki, Dyfuzja i Transfer Innowacji w Łańcuchu Dostaw, wydaną przez PTE, Szczecin 2013
 • Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach transportowych i logistycznych polskiego autora wydaną za granicą, Pani dr Agnieszce Szmelter za książkę zatytułowaną Synergy phenomenon in supply logistics wydaną przez LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2014
 • Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach energetycznych otrzymał Pan Profesor Wojciech Dróżdż, za książkę Infrastruktura Transportu Przesyłowego Jako Element Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego Unii Europejskiej i Polski, PTE, Szczecin 2013
 • Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach ekonomicznych w transporcie, Profesorowi Tadeuszowi Dyrowi i dr Pawłowi Kozubkowi za książkę pod tytułem Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2011
 • Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę na temat nowoczesnej i innowacyjnej logistyki i transporcie Panu Profesorowi Maciejowi Stajniakowi za pozycję pod tytułem Racjonalizacja Transportu w Logistycznych Procesach Zaopatrzenia i Dystrybucji, ILIM, Poznań 2012.
 • Nagrodę Leonardo 2014 za publikację na temat gospodarki niskoemisyjnej Panu Profesorowi Piotrowi Orlińskiemu, Zebrane zagadnienia procesu spalania paliw pochodzenia roślinnego w silnikach o zapłonie samoczynnym, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2013
 • Nagrodę Leonardo 2014 za innowacyjną książkę o logistyce Panu Profesorowi A. Jezierskiemu, Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Nagroda Leonardo 2014 najlepszą książkę o innowacjach w infrastrukturze lądowej Panu Profesorowi Leszkowi Szychcie za książkę pod tytułem Pompownie w systemach odwadniania infrastruktury drogowej i kolejowej, Politechnika Radomska 2012
 • Nagroda Leonardo 2014 najlepszą książkę o innowacjach transportu morskiego Panu Profesorowi, Michałowi Plucińskiemu, Polskie Porty Morskie w Zmieniającym Się Otoczeniu Zewnętrznym, CeDeWu.PL, Warszawa 2013

Nagrody Leonardo 2014 za serie wydawnicze otrzymali:

 • Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą serię wydawniczą dotyczącą innowacji w transporcie i logistyce przyznano Panu Profesorowi Jerzemu Mikulskiemu – redaktorowi naukowemu, za serię wydawniczą: Telematics in The Transport Environment, (2010-2014), Proceedings of International Conferences on Transport Systems Telematics, Wydawca: Springer.
 • Nagrodę Leonardo 2014 otrzymały Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Seria: Modelowanie procesów i systemów logistycznych pod redakcją naukową Mirosława Chaberka oraz dr. Leszka Reszki, (ukazało się 14 zeszytów).

Leonardo 2014 za książkę popularno-naukową otrzymał Instytut Logistyki i Magazynowania za serię corocznych raportów Logistyka w Polsce, Praca zbiorowa pod redakcją Ireneusza Fechnera i Grzegorza Szyszki, ILIM 2014.

Specjalną Nagrodę Leonardo 2014 dla Autora otrzymał Prof. Maciej Mindur za całokształt publikacji i działalności naukowej dotyczącej innowacji w transporcie, w tym szczególnie za dwie pozycje książkowe: najlepszą książkę o innowacjach transportowych i logistycznych polskiego autora wydaną za granicą, Transport w Towaroabarotie miezdu Ewropoj i Azjej (w języku rosyjskim), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa – Radom 2011 oraz najlepszą książkę dotyczącą infrastruktury pod tytułem Logistyka – Infrastruktura Techniczna na Świecie, Praca zbiorowa pod redakcją Macieja Mindura, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa – Radom 2012.

Specjalną Nagrodę Leonardo 2014 dla wydawcy popularyzującego innowacje w transporcie, logistyce i energii oraz gospodarce niskoemisyjnej otrzymały Wydawnictwa Komunikacji i Łączności w tym szczególnie za publikacje:

Grażyna Jastrzębska, Ogniwa Słoneczne, Budowa, Technologia i Zastosowanie, WKŁ, Warszawa 2014; Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Stanisław Radzimirski; Emisja Zanieczyszczeń Motoryzacyjnych w Świetle Nowych Przepisów Unii Europejskiej, WKŁ, Warszawa 2012; Wojciech Oszczak, Kolektory Słoneczne i Fotoogniwa w Twoim Domu, WKŁ, Warszawa 2014; Wojciech Oszczak, Ogrzewanie Domów z Zastosowaniem Pomp Ciepła, WKŁ, Warszawa 2011

Specjalną Nagrodę Leonardo 2014 za Najlepszą Pracę Habilitacyjną na temat gospodarki niskoemisyjnej otrzymał dr. hab. Ryszard Wołoszyn, Efektywne zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym dwupaliwowo gazem ziemnym i olejem napędowym, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2012

Specjalną Nagrodę Leonardo 2014 za Najlepszą Książkę na temat systemów energetycznych otrzymał Prof. Adam Szeląg, Wpływ napięcia w sieci trakcyjnej przy KWBC na parametry energetyczno-trakcyjne zasilanych pojazdów, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2013

Wyróżnienia Leonardo 2014 za książki zostały przyznane pozycjom:

 • Joanna Hawlena, Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2012
 • Adam Przybyłowski, Inwestycje Transportowe Jako Czynnik Zrównoważonego Rozwoju Regionów w Polsce, Akademia Morska w Gdyni, 2013
 • Grażyna Jastrzębska, Ogniwa Słoneczne, Budowa, Technologia i Zastosowanie, WKŁ, Warszawa 2014;
 • Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Stanisław Radzimirski; Emisja Zanieczyszczeń Motoryzacyjnych w Świetle Nowych Przepisów Unii Europejskiej, WKŁ, Warszawa 2012;
 • Wojciech Oszczak, Kolektory Słoneczne i Fotoogniwa w Twoim Domu, WKŁ, Warszawa 2014;
 • Wojciech Oszczak, Ogrzewanie Domów z Zastosowaniem Pomp Ciepła, WKŁ, Warszawa 2011

Nowe perspektywy na rok 2015

W trakcie uroczystej Gali nastąpiła także oficjalna inauguracja współpracy Klastra Innowacji Transportowych z iNET Group. To pierwszy krok do zintegrowania branży transportowej i teleinformatycznej stanowiący próbę stworzenia wspólnej oferty dedykowanej obydwu rynkom. Partnerzy zapowiadają cykl wydarzeń biznesowych, które będą okazją do opracowania spójnej propozycji dla świadczonych wzajemnie usług. Przyczyni się to do zwiększenia jakości usług firm transportowych i logistycznych. Hasłem przewodnim dla działań obydwu podmiotów jest usprawnienie komunikacji w transporcie.

Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych – jest niezależnym interdyscyplinarnym think-tankiem zajmującym się zagadnieniami transportu, logistyki i infrastruktury. Centrum powstało w 2009 roku, jako międzynarodowa instytucja utworzona przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem badawczym, analitycznym i praktycznym z krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. CATI stanowi nowoczesny ośrodek analityczny oraz platformę dialogu i edukacji, wymiany doświadczeń o najlepszych praktykach dotyczących innowacyjnych rozwiązań w obszarach techniki i technologii, zarządzania, nauki i przemysłu.

Autorem tekstu jest zespół CATI