Kolejna edycja konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną Wielkopolski

Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu poinformowało o kolejnej, XI już edycji konkursu „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce”.

Konkurs ma charakter otwarty, ograniczony do realizacji spełniających wymagania stawiane w regulaminie (dostępny pod artykułem). Do konkursu dopuszczone będą realizacje urbanistyczno-architektoniczne (dostępne publicznie i bezpłatnie) Można je zgłaszać do dnia 17 grudnia 2021 r. pod adresem [email protected]. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpić ma do dnia 25 stycznia przyszłego roku.

Celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych oraz promocja rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni w Wielkopolsce. Przedmiotem konkursu są przestrzenie publiczne zrealizowane przez dowolny podmiot gospodarczy lub administrację publiczną na terenie województwa wielkopolskiego i cechujące się wysoką wartością: społeczną, kulturową, ekologiczną, organizacyjną oraz marketingową.

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka.

Poprzednia edycja konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną Wielkopolski doceniła szlaki rekreacyjno-turystyczne w Poznaniu

W poprzedniej edycji konkursu wpłynęły łącznie 23 zgłoszenia. Zwycięzcę wybrano na początku tego roku. Grand Prix przyznano Miastu Poznań (Zakład Lasów Poznańskich) za realizację: Poznawcze szlaki rekreacyjnoturystyczne Leśnictwa Antoninek (Etap I i II). W uzasadnieniu czytamy o dobrym wykorzystaniu rekreacyjnych walorów malowniczego terenu leśnego, jego uatrakcyjnienie i funkcjonalne udostępnienie mieszkańcom.

Poznańska realizacja uzyskała Grand Prix w poprzedniej edycji | fot. poznan.pl

I nagrodę przyznano Gminie Miasto Złotów za modernizację terenów rekreacyjno-wypoczynkowe przy ulicy Promykowej. II nagrodę przyznano Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski za modernizację Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Zaś III nagrodę przyznano Gminie Opatówek za przebudowę, rozbudowę istniejących budynków oraz zmianę sposobu użytkowania domku gotyckiego tzw. “Cukierni” na funkcję użyteczności publicznej – bibliotekę publiczną oraz budowa muru ażurowego. Wyróżnienie przyznano Gminie Suchy Las za realizację: Teren Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie.

Regulamin XI edycji konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną Wielkopolski

Poznan TUP konkurs_NZPPW_2021_regulamin