AKTUALNOŚCI

Warszawa: Prace nad Placem Pięciu Rogów rozpoczęte

Pierwszego dnia marca w centrum Warszawy rozpoczęły się prace budowlane  mające na celu zmienić przestrzeń u zbiegu ulic: Brackiej, Kruczej, Zgody, Szpitalnej i Chmielnej. Jesienią w tym miejscu ujrzymy Plac Pięciu Rogów.

Skrzyżowanie wyżej wymienionych ulic jest miejscem bardzo dobrze znanym Warszawiakom i ludziom odwiedzającym stolicę Polski. Przechodzi przez nie ulica Chmielna stanowiąca jedno z głównych pieszych połączeń między ciągiem ulicy Nowy Świat, a przestrzenią wokół Pałacu Kultury i Nauki. Z uwagi na duże zagęszczenie usług gastronomicznych jest popularnym miejscem spędzania wolnego czasu.

Plac Pięciu Rogów przed rozpoczęciem prac | źródło: Adrian Grycuk CC BY-SA 3.0 pl

Plac Pięciu Rogów przed rozpoczęciem prac | źródło: Adrian Grycuk CC BY-SA 3.0 pl

Dotychczas miejsce mogło kojarzyć się przede wszystkim z ciężkimi do pokonania przejściami dla pieszych, dużą ilością powierzchni uszczelnionych oraz absolutnym brakiem drzew, tak ważnych w przystosowaniu miejskich przestrzeni do zmian klimatu. Zmiany na horyzoncie ukazały się już w 2016 – 1 marca 2021 wreszcie wchodzą w życie.

Co się zmieni?

Wymieniona zostanie przede wszystkim nawierzchnia. Zostanie ona ujednolicona – pojawią się płyty z betonu architektonicznego. Nasadzone zostaną 22 drzewa liściaste mające osiągnąć docelowo 8-9 metrów wysokości. Zaaranżowane zostaną elementy małej architektury oraz fontanny. Oświetlenie ma zostać zapewnione przez lokalizację nowych latarni w formie “pastorałów”, występujących już w innych miejscach stolicy.

Wizualizacje Placu Pięciu Rogów | źródło: zdm.waw.pl

Organizacja ruchu ulicznego ulegnie diametralnym zmianom. Priorytet uzyskają piesi. Plac oznaczony zostanie jako “strefa zamieszkania”. Przejechanie samochodem przez skrzyżowanie będzie możliwe jedynie dla mieszkańców, w celu dojazdu do posesji. Utrzymane zostanie kursowanie autobusów wzdłuż ulicy Kruczej i Szpitalnej. Rowerzyści natomiast nie mają się czym martwić – usunięcie nieustannie zalegających aut na miejscach parkingowych z pewnością poprawi bezpieczeństwo i estetykę wizualną tego strategicznego miejsca centrum Warszawy.

Wizualizacje Placu Pięciu Rogów | źródło: zdm.waw.pl

Przetarg na wykonanie robót wygrała firma STRABAG, wcześniej biorąca udział w przebudowie m.in. ulicy Miodowej czy Placu Krasińskich.

Przestrzeń dla wszystkich

Miejsce ma zostać “zwrócone mieszkańcom”. Projektowane zmiany przewidują stworzenie przyjaznej, publicznej przestrzeni, którą będzie chciało się odwiedzać. Plac Pięciu Rogów ma stać się jedną z wizytówek zmieniającej się stolicy.

Prezydent Warszawy tak skomentował rozpoczęcie przebudowy:

Dzisiaj zaczynamy nowy etap rozwoju Warszawy. (…) Całe centrum będzie wyglądało zupełnie inaczej. Plac Pięciu Rogów już do jesieni zmieni swoje oblicze. Zależy nam na tym, żeby łączyć ze sobą te miejsca Warszawy, które już teraz świetnie się rozwinęły. Zależy nam na połączeniu otoczenia PKiN ze Starówką. To otoczenie zmieni się w przeciągu dwóch lat nie do poznania, żeby stworzyć przestrzeń dla wszystkich – kierowców, pieszych i rowerzystów.

Zapowiedział również przetargi na ulicę Chmielną, Bracką czy Złotą.

Chmielna do korekty

Dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Marlena Happach rozwinęła temat przebudowy ulic wymienionych przez prezydenta miasta. Pierwszy konkurs ma objąć ulicę Chmielną na długości od Domów Towarowych do Nowego Światu. Dziś w teorii jest to ulica przeznaczona dla pieszych oraz ruchu lokalnego. Normą jest jednak parkowanie, które utrudnia ruch oraz powoduje niebezpieczeństwo dla pieszych. Zastrzeżenia budzi również niewielka ilość zieleni oraz jakość nawierzchni.

Konkurs na pomysły dla ulicy Chmielnej będzie organizowany w całości w formie elektronicznej. Do 16 marca obowiązuje nabór wniosków. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim podejście do tematu adaptacji do zmian klimatu w mieście oraz lokalnej przedsiębiorczości.

Decyzję o zmianach poprzedziła wnikliwa analiza ruchu samochodowego. Po rearanżacji przestrzeni Placu Pięciu Rogów, największy spadek liczby pojazdów ma nastąpić na ulicach Kruczej i Szpitalnej (odpowiednio 1000 i 700 pojazdów na godzinę). Autorzy analizy zapewniają, że projektowane zmiany nie wpłyną znacząco na zagęszczenie ruchu na ulicach sąsiadujących z uwagi na jego duże rozproszenie (średnia wartość ~107 pojazdów/h na ulicę).

Projekt stałej organizacji ruchu Placu Pięciu Rogów:

Plac-Pieciu-Rogow-SOR

 

Warszawa jak Londyn?

Prezydent Trzaskowski określa inwestycję, jako swoistą cezurę w kształtowaniu miejskiej przestrzeni w stolicy. Na konferencji z okazji rozpoczęcia robót odwołał się do nowoczesnych, europejskich miast, takich jak Amsterdam czy Londyn. Czy Plac Pięciu Rogów faktycznie będzie krokiem w kierunku wyżej wymienionych przykładów? W pełni ocenić będziemy to mogli dopiero po zakończeniu inwestycji.