AKTUALNOŚCI

Badanie, ochrona i rewitalizacja obiektów powojennej architektury modernistycznej; Warszawa; 16.06.2016

Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Mariusz Ścisło – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w panelu konserwatorsko-architektonicznym Badanie, ochrona i rewitalizacja obiektów powojennej architektury modernistycznej, który odbędzie się w czwartek 16 czerwca 2016 roku, o godz.14.00 w Pawilonie SARP, przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

Intencją spotkania jest wymiana poglądów dotyczących sposobów ochrony i zarządzania dziedzictwem modernizmu powojennego między środowiskiem konserwatorskim, a architektami, badaczami, właścicielami, zarządcami i inwestorami oraz społecznikami.

Zależy nam na zwróceniu uwagi na konieczność świadomej ochrony powojennej architektury modernistycznej oraz wymianie poglądów dotyczących następujących tematów:

  • rozpoznanie, inwentaryzacja i wartościowanie obiektów powojennej architektury modernistycznej;
  • objęcie prawną ochroną konserwatorską dóbr kultury współczesnej – lista reprezentatywnych obiektów – kryterium ochrony;
  • problemy renowacji powojennej architektury modernistycznej;
  • rewitalizacja i współczesne adaptacje obiektów modernizmu powojennego – dobre i złe przykłady, dopuszczalny zakres przekształceń, problemy konserwatorskie wynikające ze specyfiki materiałowej itp.;
  • czy możliwa jest ochrona idei? – problemy prawne i etyczne;
  • rola wojewódzkich konserwatorów zabytków w zachowaniu dziedzictwa modernizmu powojennego oraz w kształtowaniu procesów inwestycyjnych rewitalizacji tej grupy obiektów.

Mamy nadzieję, że nasz panel konserwatorsko-architektoniczny posłuży w przyszłości wypracowaniu spójnego programu ochrony obiektów powojennej architektury modernistycznej w skali całego kraju oraz stanowić będzie przyczynek do kolejnych spotkań i podjęcia dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi zachowaniem dziedzictwa modernizmu powojennego dla przyszłych pokoleń.

Formuła panelu przewiduje wystąpienia prelegentów oraz dyskusję zaproszonych gości.

Zapraszamy.

PROGRAM

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.

(fot. qweqo | źródło: flickr | lic. CC BY-SA 2.0)