AKTUALNOŚCI

Warszawa 2030 – konsultacje społeczne

Władze stolicy przedstawiły projekt strategii rozwoju Warszawy do 2030 roku – #Warszawa 2030. Stołeczny ratusz czeka na opinie do 15 maja – w tym czasie odbędą się liczne spotkania, działać również będą punkty konsultacyjne.

fot. Lemarx | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0

Strategia rozwoju jest dokumentem wyznaczającym średnio- i długookresową politykę miasta. Jest to zbiór celów, które określają ogólne dążenia miasta, które stanowić będą wytyczne do późniejszych działań m.in. opracowania programów rozwoju – dokumentów o krótszym horyzoncie czasowym, w których będą wskazywane kluczowe projekty i inwestycje. Prace nad strategią #Warszawa2030 rozpoczęły się we wrześniu 2015 roku. W pierwszej części stworzono wizję Warszawy w 2030 roku, na którą składają się trzy elementy:

AKTYWNI MIESZKAŃCY
Warszawa to My, jej mieszkańcy. Podążamy własną drogą, rozwijamy nasze zainteresowania, realizujemy osobiste marzenia i zawodowe ambicje, ale wspólnie angażujemy się w życie miasta i czujemy się za nie odpowiedzialni.
PRZYJAZNE MIEJSCE
Warszawa to miasto, w którym każdy czuje się jak u siebie, wolny i bezpieczny. Bogactwo przestrzeni, wynikające z umiejętnego łączenia tradycji z nowoczesnością, środowiska miejskiego z przyrodniczym, lokalności z wielkomiejskością, oferuje wygodę życia i sprzyjające warunki do działania.
OTWARTA METROPOLIA
Warszawa to miasto otwarte na świat. Śmiało wychodzące naprzeciw wyzwaniom, inspirujące innych. Dzięki swojej różnorodności i nastawieniu na współpracę jest wyjątkowym środowiskiem do kreowania i rozwijania idei. Stanowi ważny węzeł sieci europejskich metropolii.

Dopiero później opracowano cele strategiczne i operacyjne, odpowiednio realizujące zapisy wizji i wzajemnie się uzupełniające.

CEL STRATEGICZNY 1. – ODPOWIEDZIALNA WSPÓLNOTA

1.1. Dbamy o siebie nawzajem

Tworzymy wspólnotę warszawiaków, którzy są dumni ze swojego miasta, są otwarci oraz troszczą się o siebie nawzajem i najbliższe otoczenie.

1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

Tworzymy wspólnotę warszawiaków, którzy czują się gospodarzami miasta i mają realny wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących jego funkcjonowania.

CEL STRATEGICZNY 2. – WYGODNA LOKALNOŚĆ

2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań

Rozwiniemy ofertę mieszkaniową, tak aby była dostosowana do potrzeb i możliwości finansowych mieszkańców.

2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu

Zwiększymy dostępność atrakcyjnych i przyjaznych miejsc aktywności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej, społecznej i sąsiedzkiej oraz innych sposobów spędzania czasu wolnego w pobliżu miejsc zamieszkania.

2.3. Korzystamy z usług blisko domu

Rozwiniemy sieć centrów w dzielnicach, które zapewnią dostęp do podstawowych usług w pobliżu miejsc zamieszkania.

2.4. Tworzymy warunki przyjazne biznesowi

Rozwiniemy system wsparcia osób zakładających własną działalność gospodarczą oraz rozwoju firm w poszczególnych dzielnicach, aby efektywniej wykorzystywać zasoby dzielnic oraz stymulować lokalne rynki pracy.

CEL STRATEGICZNY 3. – FUNKCJONALNA PRZESTRZEŃ

3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej

Poprawimy użyteczność i estetykę publicznych przestrzeni w mieście oraz połączymy je w spójną i atrakcyjną sieć.

3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym

Poprawimy jakość powietrza i czystość wód, ograniczymy hałas oraz zadbamy o dziedzictwo przyrodnicze.

3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego

Poprawimy jakość przemieszczania się po mieście z poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu.

CEL STRATEGICZNY 4. – INNOWACYJNE ŚRODOWISKO

4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał

Będziemy rozwijać zdolność mieszkańców do kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, zachęcimy do zdobywania nowej wiedzy, eksperymentowania i spełniania się w procesie twórczym w nauce, biznesie i kulturze.

4.2. Generujemy innowacje

Zapewnimy warunki do tworzenia, testowania i rozwijania pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych i społecznych, wykorzystując współpracę między różnymi organizacjami.

4.3. Przyciągamy talenty i liderów

Zapewnimy warunki do przyciągania z kraju i zagranicy osób, pomysłów, inwestycji oraz wydarzeń wzbogacających potencjał twórczy miasta.

4.4. Inspirujemy świat

Ułatwimy warszawskim naukowcom, przedsiębiorcom i artystom nawiązywanie międzynarodowych relacji oraz wypromujemy ich osiągnięcia za granicą.

PEŁNA TREŚĆ PROJEKTU STRATEGII

Konsultacje społeczne

Każda zainteresowana osoba do 15 maja 2017 r. może zgłosić uwagi do projektu. Można je wnosić drogą elektroniczną poprzez dedykowany formularz lub pisemnie w urzędach dzielnic (urny w Wydziałach Obsługi Mieszkańców) oraz w Pałacu Kultury i Nauki (hol główny, przy punkcie informacyjnym).

W ramach konsultacji odbędzie się szereg spotkań, na których odbędą się dyskusje dotyczące całości strategii bądź jej elementów.

11 kwietnia 2017 (wtorek) – Inauguracja konsultacji społecznych (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa)
18 kwietnia 2017 (wtorek) – Cel 1. Odpowiedzialna wspólnota (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa)
20 kwietnia 2017 (czwartek) – Cel 2. Wygodna lokalność (godz. 17:30, PKiN, Sala Ratuszowa)
27 kwietnia 2017 (czwartek) – Cel 3. Funkcjonalna przestrzeń (godz. 17:30, PKiN, Sala Ratuszowa)
15 maja 2017 (poniedziałek) – Cel 4. Innowacyjne środowisko (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa)

Spotkania dzielnicowe

Dzielnica Data Miejsce Godzina
Bemowo 12.04.2017 Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Górczewska 201 (wejście od ul. Konarskiego) 18:00
Białołęka 08.05.2017 Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197 (sala I piętro) 17:30
Bielany 19.04.2017 Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. S. Żeromskiego 29

(sala 30, wejście od ul. Jarzębskiego)

17:30
Mokotów 26.04.2017 Centrum ŁOWICKA

Dom Kultury w dzielnicy Mokotów m. st.

Warszawy

ul. Łowicka 21

17:30
Ochota 26.04.2017 Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a (sala 120) 17:30
Praga-Południe 24.04.2017 Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2 17:30
Praga-Północ 25.04.2017 Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15

17:30
Rembertów 27.04.2017 Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ul. gen. A. Chruściela Montera 28 (sala kolumnowa) 17:30
Śródmieście 20.04.2017 Dom Kultury Śródmieście ul. Smolna 9

(wejście od Al. Jerozolimskich 2)

17:30
Targówek 24.04.2017 Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20 17:30
Ursus 12.04.2017 Domu Kultury „Kolorowa”

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 16

17:30
Ursynów 10.05.2017 Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (metro Imielin) 17:30
Wawer 10.05.2015 Wawerskie Centrum Kultury ul. Żegańska 1a 17:30
Wesoła 09.05.2017 Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” ul. Jana Pawła II 25 17:30
Wilanów 11.05.2017 Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ul. Franciszka Klimczaka 2 (sala widowiskowa) 17:30
Włochy 11.05.2017 Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy al. Krakowska 257 (sala 205, II piętro) 17:30
Wola 9.05.2017 Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej ul. Ogrodowa 42/44 17:30
Żoliborz 25.04.2017 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 (sala konferencyjna) 17:30

Ponadto w soboty funkcjonować będą mobilne punkty konsultacyjne:

22 kwietnia  (sobota), godz. 11:00-15:00 – Pole Mokotowskie (Polana Główna);
29 kwietnia (sobota), godz. 11:00-15:00 – plaża nad Wisłą – Rusałka;
6 maja (sobota), godz. 11:00-15:00 – plaża nad Wisłą – Poniatówka;
13 maja (sobota), godz. 11:00-15:00 – Park Żeromskiego (przy placu Placu Wilsona).